Kandidóza

Kandidy sú prítomné za fyziologického stavu organizmu na sliznici dutiny ústnej a hrubého čreva. Je nutné ich považovať za podmienené patogény. Najmä Candida albicans má schopnosť ...


1. Pôvodca - agens

Kandidy sú nepravé huby, rastom a mikroskopickú morfológiou podobné kvasinkám. Rastú jednak vo forme oválnych buniek asi 5 dlhých a za biednych podmienok, v prostredí chudobnom na sacharidy a bohatom na bielkoviny vytvárajú dlhšie či kratšie vlákna - hýfy. Rastú veľmi dobre pri izbovej teplote. Na živných pôdach s obsahom cukrov je možné bezpečne vykultivovať za 48 hodín. Najčastejším pôvodcom kandidóz je Candida albicans. Ochorenie spôsobuje aj Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis a Candida quillermondii.

2. Klinický obraz a diagnostika infekcie

Kandidy sú prítomné za fyziologického stavu organizmu na sliznici dutiny ústnej a hrubého čreva. Je nutné ich považovať za podmienené patogény. Najmä Candida albicans má schopnosť adherencie na slizničné receptory. Na sliznici môže vyvolať ochorenie. Invasivní ochorenie sa vyvinie, ak vláknité bunky začnú prerastať sliznicou, prenikajú do tkanív a vyvolajú zápalovú reakciu s deštrukciou tkaniva. Vždy však predchádza proliferácie hyf. Spúšťací mechanizmus nie je známy. Ďalej sa potom kandidy šíri priamym prerastaním a prekonávajú anatomické bariéry.

Rozvoju infekcie napomáha znížená lokálnej rezistencie, zníženie bunkovej imunity a niektoré špecifické stavy ako je diabetes, neutropénia, nádorové ochorenia, cytostatické protinádorová terapia a liečba širokospektrálnymi antibiotikami. Orgánové postihnutie môže začať povrchovú infekcií, podmienkou je však zníženie imunity. Väčšinou sa rozvíja u pacientov s ochorením vyžadujúcim hospitalizáciu a po rozsiahlejších chirurgických a transplantačných výkonoch. Veľmi dôležitým činiteľom pre vznik kandidózy je antibiotická terapia najmä dlhodobá. V spojení so zníženou imunitou tu hrá úlohu odstránenie fyziologickej flóry, ktoré za normálnych podmienok adherenciou okupuje receptory na slizniciach. Tento fenomén supresia normálnej flóry sa substitúciou prirodzene rezistentným kandidou je patogenetický významný.

Klinické formy:

V praxi praktického lekára prichádzajú len klinické formy, ktoré sa vyvíjajú z plného zdravia alebo u pacientov v dlhodobej nemocničnej starostlivosti s chronickým ochorením.

Kožné kandidóza vzniká v miestach vlhkého zaparenia a ako profesionálne ochorenie u osôb, ktoré pracujú vo vlhku alebo Macom dlhodobo kožu bez patričnej ochrany. U nich sa môže vyvinúť aj zápal nechtových lôžok. Kožné kandidóza sa prejavuje ako ohraničená lézie s erythema a pupence.

Za okolností, ktoré sú sprevádzané poklesom bunkovej imunity, je infekcia torpídny, vyskytuje sa aj na slizniciach. Väčšinou odoláva terapiu. U dojčiat vzniká celkom neškodný povlak v ústnej dutine soor a kožné kandidóza ako následok vlhčenie kože pod plienkou. Pre povrchové postihnutie slizníc je charakteristický belavý povlak priliehajúca k povrchu, nebolestivý. Vyskytuje sa na sliznici dutiny ústnej, na jazyku, na poschodí, v hrdle.

Vaginálna kandidóza je úporné ochorenie, charakterizovaný hustým bielym tvarohovým výtokom a svrbením. Býva recidivujúce a dostavuje sa po strese, únave alebo po antibiotickej liečbe.

Kandidóza pažeráka je vážne ochorenie so špecifickými príznakmi, väčšinou však nevzniká z plného zdravia. Môže, ale nemusí jej predchádzať postihnutia dutiny ústnej.

Proktitis vzniká po dlhodobej terapii antibiotikami. Endophtalmitis vzniká metastatické, môže viesť k oslepnutiu. Pľúcna infekcia, endokarditída a mozgový absces sú viazané na ťažšie stavy a diagnostikujú sa až v nemocnici, taktiež kandidúria, močové infekcie a absces mozgu.

Diagnostika:

Povrchová kandidóza, najmä slizničné, sa diagnostikuje ľahko.

Mikroskopicky sa po zafarbení gramom vyjaví charakteristický obraz: oválne fialovo modré bunky s náznakom pučania, prevažne však vláknité hýfy s nasedajícími oválnymi kvasinkovitým bunkami. U kožných infekcií sa prezerá natívny preparát vytvorený do 10% KOH. Niekedy nie je mikroskopický nález pozitívny.

Kultivačné vyšetrenie rozhodne alebo potvrdí mikroskopický nález. Pri interpretácii mikrobiologického nálezu je nutné správne posúdiť skutočnosť, že kandidy sú normálnymi obyvateľmi slizníc. Klinická aj mikrobiologická diagnostika orgánové kandidózy je obtiažna. Často rozhodne až biopsia. Sérologická diagnostika nie je praktická.

Metódy sú málo citlivé.

3. Výskyt

Kandidóza je v prvom rade spojená s celkovým poklesom imunity organizmu, či primárnym alebo sekundárnym. Významný je výskyt u pacientov s AIDS.

4. Zdroj - rezervoár

Väčšina infekcií má pôvod vo vlastnej flóre na slizniciach. Cudzie kandidová flóra sa prenáša kontaktom. V nemocniciach je najčastejšie endogénne infekcie, ale aj nozokomiálnou epidémie môže hrať svoju rolu.

5. Cesta prenosu

Hoci je kandidóza endogénnym infekčným ochorením, prenos pohlavným stykom u pacientok s chronickou alebo rekurentnou pošvovej kandidózou je významný.

6. Inkubačná doba

Nemožno presne určiť, predpokladá sa 2-5 dní.

7. Obdobie nákazlivosti

Z človeka na človeka sa prenáša výnimočne, pravdepodobne v období prítomnosti lézií.

8. Vnímavosť

Ochorieť môže každý. Rizikové faktory pre systémovú alebo povrchovou kandidózu je terapia antibiotikami, chirurgický výkon, diabetes, tehotenstvo, nádorové ochorenia, neutropénia, immunosuprese napríklad po transplantácii, pri liečbe cytostatikami, pri AIDS.

9. Princípy terapie

Kandidy nie sú citlivé k antibiotikám používaným na liečbu bakteriálnych infekcií. K liečbe sa používajú antimykotiká nystatín, amfotericín B a flukonazol. K flukonazolu je však rezistentný Candida krusei. Terapia je dlhodobá, podľa závažnosti infekcie sa podáva flukazol. Postihnutie sliznice dutiny ústnej sa lieči klotrimazolom alebo nystatín.

10. Epidemiologické opatrenia

preventívne

  • včasná detekcia a lokálna liečba infekcií ústnej dutiny, pažeráka alebo močového mechúra u osôb s predispozíciou môže zabrániť rozšíreniu.

represívne

  • hlásenie ochorení

Kandidóza


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky