Vydieranie sexom

Túžba po moci sa u každého z nás prejavuje iným spôsobom. Každý chce niečo ovládať, mať nad daným moc. K dosiahnutiu žiadaného nám môžu poslúžiť vlastné zbrane, napríklad naše vlastné telo.


Asi len málokto z nás sa vo svojom živote nestretol s tým, že by od niekoho nepočul, či sám nepoužil vetu v zmysle

"Až urobíš to, potom áno ...", "Kým to neurobíš, tak nebudeš mať ...", apod Do istej miery je to možné považovať za vydieranie. Môže ísť len o maličkosť, ale môžeme sa vo vydierania dostať oveľa ďalej, kedy my, alebo náš náprotivok, budeme strádať finančne, citovo, ľudsky. Veľakrát si ani neuvedomíme, že sa už nejedná o prosbu, že niečo chceme, alebo ten druhý chce, ale o vydieranie. Veľakrát sa prosba "o pomoc" prehupne ani neviete ako práve k vydieraniu. Je možné však danému čeliť, a ako? A ako vôbec spoznať, že začíname byť vydíranými?

Vydieranie sexom a žiadosť o niečo

Každý z nás máme nejaké očakávania. Máme očakávania sami od seba. Chceme byť lepší v tom a tom, múdrejší, krajší, lepší a pod Ak začneme s niekým chodiť, potom máme očakávania aj od nášho náprotivku. Čakáme napríklad, že sa k nám bude správať tak, ako si prajeme, že urobí, čo nám na očiach uvidí, že nás bude finančne podporovať, že bude našu oporou, vŕbou apod Ak nie sú naše očakávania naplnená, môže nastať rozhorčenie vnútorné, ale aj navonok, ktoré bude určitým spôsobom ventilovať. Môžeme povedať: "Neurobil / a si to, o čo som ťa požiadal / a, tak zase odo mňa neočakávaj ...". A podľa toho, čo bude namiesto "oných" bodiek, môžeme spoznať, kam sa uberajú myšlienkové pochody nášho náprotivku, o čo mu ide. Namiesto uvedených bodiek sa môžu ukrývať materiálne, ale aj citové záležitosti. A kde inde najviac "udrieme hlavičku na klinček", kde najviac tomu druhému ublížime, je predovšetkým v oblasti citovej.

Sex ako obchodovateľné mena

Ak by sme odhliadli od "najstaršieho remesla", ako takého, potom sex, milovanie by nemalo byť využívané ako prostriedok na vyhrážanie, vydieranie. S týmto by vzťah skôr, alebo neskôr utrpel znateľnou ranu, ktorá by hneď tak, ktovie či, išla úplne zahojiť, vyliečiť. Citová oblasť je niečo veľmi krehkého, čo sa môže ľahko rozbiť. A len máločo, čo je zlepené, hoci akokoľvek dobre, je rovnaké, ako predtým. Možno, že povrchovo áno, ale do hĺbky, vo vnútri rozhodne nie. Áno, môže to lákať, keď vidíme, ako druhý je nám úplne oddaný, miluje nás, a urobil by pre nás de facto čokoľvek. Áno, zvádza to k tomu skúšať, kam až je možné zájsť, čo nám prejde, a čo už nie. Ak je stav zamilovanosti na najvyššej úrovni, a súčasne vieme, ako s náprotivkom "manipulovať", potom sa môže stať našou "bábkou" na povrázku. A samozrejme to platí aj naopak, keď my sami môžeme byť bábkami.

Zo samostatné, silné osobnosti bábkou

Možno si hovoríte, že by ste zo seba bábku nenechali urobiť. Lenže reálny život je tak trochu niečo iné. Veľakrát sa líši od snové predstavy. Možno, že ste dlho nemohli nájsť vhodný náprotivok. Možno, že ste prešli nie práve príjemným rozchodom, a náprotivok, ktorý ste teraz stretli je Vašou "citovú záchranou". Tým však, ako ukážete svoju slabosť, slabú stránku, môže protistrana aj zneužiť. Môže aj nemusí. Čo keď máte náprotivok, ktorého Vám "konkurencie" závidia? Jedná sa o charizmatickú osobnosť, sexy symbol, vzdelaného jedinca na úrovni? S takýmto jedincom sa prechádzať ruka v ruke, byť s ním v spoločnosti, je pre Vás výnimočné. Takýto jedinec je Vašou "pýchou". A daný jedinca si toho môže byť aj vedomý, a podľa toho môže konať. Konať tým, že Vás bude "vydierať", vydierať na tom najcitlivejšom mieste, ktorým je Vaše srdce.

Niečo za niečo

Sex môže byť zbraňou, ktorá sa dá využiť pri vydierania "niečo, za niečo". Chcete ísť von? Chcete prevádzkovať Vaše koníčky? Chcete sa stretávať s priateľmi? Chcete kúpiť to, a to? Možné to je, ale ... Za oným ale sa môžu pre Vás ukrývať požiadavky Vášho náprotivku. Požiadavky, ktoré môžu byť už len ťažko považovať za bežné, vyskytujúce sa v normálne fungujúcom vzťahu. Lenže to je práve to. Čo je fungujúci vzťah? Nemusíte mať porovnanie. A tak Vám môže prísť normálne, že je od vás "niečo" vyžadované. Hovoríte si, že vzťah je o kompromise, kedy, keď beriete, či chcete brať, tak zase musíte dávať. Áno, vzťah je o kompromise, ale aj kompromis má svoje hranice. Miery hranice, cez ktoré by ste nemuseli chodiť, prekračovať ich. Lenže, to sa zase dostávame na začiatok toho, čo pre Vás daný vzťah znamená, ako je dôležitý, čo od neho očakávate.

Denné prídely nežnosťou

Ten, kto druhého ovláda, môže byť ako muž, tak žena. Je to poväčšinou silnejší človek. Aj keď, ako sa to vezme. Silnejší v tom, že má nad vami moc. Vo svojej podstate však môže byť naopak slabším, pretože si vydieraním "hojí" svoje vlastné slabé stránky. Vy ste takú jeho náplastí. A čím je vo svojich požiadavkách neústupnejší, tvrdší, tým musí byť Vaša náplasť častejšie vymeniť za novú, alebo musia byť odolnejšie, tj musíte sa viac snažiť. Avšak aj odolávanie má svoje limity, hranice. Ak ste to, kto odoláva, kam až chcete vo Vašom snažení dôjsť? Kedy si poviete, že ďalej takto nie? Vydieranie sexom nemusí vzťahové spolužitia začať, ani končiť. Požiadavky zo strany vydierajúceho, sa môžu stupňovať, a uskutočňovať aj na iných úrovniach.

Iný pohľad na vydieranie sexom

Vydieranie sexom však nemusí byť len čisto zákernou činností, keď jeden ovláda, a druhý trpí nedobrovoľne. Môže sa jednať aj o nepísanú dohodli, kedy odopieraním sexu, alebo prostredníctvom jeho vydieranie, sa stupňuje túžba a žiadostivosť. Samotný sex potom môže byť o to horúcejšie, divokejšie, rozhodne nie nudný, stereotypný. V tomto prípade tak možno hovoriť o milostných hrátkach, ktoré vzťah okořeňují, a nenechajú ho ustrnúť na mŕtvom bode.

Na tenkom ľade pri milostných hrátok

Môžete sa však veľmi ľahko ocitnúť na tenké ploche, kedy "nevinná" hra prerastie v realitu, tvrdú realitu, strategického plánu. Náprotivok to raz, dvakrát skúsi, aký vplyv na Vás má. Ako s Vami môže manipulovať. A ak včas nerozoznáte, čo za hru sa práve deje, potom sa môžete ocitnúť v pasci, o ktorej sme už vyššie hovorili. Milostné hrátky môžu mať rôznu podobu. Aby sa však ešte dalo hovoriť o vzájomnom si užívanie milostných hrátok, musí s nimi vedome súhlasiť obe strany. Musí byť rovnosť, a žiadna nadradenosť, keď jedna strana velí, ovláda, a druhá je ovládaná.

Dohodnutie sa na vydieranie sexom

Áno, medzi pármi môžete nájsť aj také, ktoré sa v podstate dohodnú na "prapodivné hre", ktorá je založená na vydieranie sexom. Obom jedincom môže tento spôsob žitia vyhovovať, a napĺňať ich. Hra môže "pochádzať" od jedného z nich, môže byť tzv prevzatá zo skúseností, ktoré mohol jeden, alebo obaja jedinci vidieť u svojich rodičov. A tak im vydieranie sexom môže prísť úplne normálne záležitosťou. Každý máme naučený vzorec správania, ktorý potom ďalej praktizujeme v našom živote. Vzorec správania, ktorý nám bol od mala vštepovaný rodičmi, či okolím. Vzorec správania, ktorý sme postupom času pochytia, a osvojili si ho. Vydieranie sexom tak nie je nič neobvyklé, len každý z nás na situáciu pozeráme inak. Nič neobvyklé, ak sa nám dané páči, neprekračuje vzájomne stanovené hranice.

Vydieranie sexom


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky