Autoerotika a jej význam

Je masturbácia niečím zlým? V žiadnom prípade. Spôsobuje množstvo príjemných pocitov, pozitívne ovplyvňuje naše zdravie a predovšetkým - nikomu neubližuje. Záleží na každom z nás, či sa ju rozhodne prevádzkovať alebo nie.


Autoerotika alebo tiež masturbácia môže byť ako mužská, tak i ženská. Ide o aktivitu, pri ktorej dochádza k sexuálnemu dráždeniu, ktoré vo väčšine prípadov zakončené sexuálnym vyvrcholením. Často hrá pri masturbácii dôležitú úlohu aj sexuálne predstavivosť. Je cestou k poznaniu vlastného tela a zvykanie si na neho, zbavenie sa stresu, slúži k potlačeniu chuti na sex. Mnohí ho považujú aj za odpočinkovú a relaxačnú činnosť alebo jednoducho len zábavu. V minulosti bola masturbácia považovaná za čosi nemorálne, odpudivého a zlého. Ľudia za ňu boli odsudzovanie a mnohokrát dokonca aj trestaní. V dnešnej dobe je autoerotika úplne bežnou súčasťou života dospievajúcich i dospelých bez rozdielu pohlavia.

Autoerotika v dospievania

Masturbácia, alebo ako tiež býva niekedy označovaná sebauspokojovanie, je dôležitou súčasťou dospievania. Mladí ľudia postupne spoznávajú vlastné telo, jeho reakcie na dotyky a iné fyzické podnety. Rozvíja sa sexuálna vzrušivosť. Na základe sexuálnych fantázií sa formuje osobnosť, rozpoznávajú sa preferencie pre budúci sexuálny život. U mladých ľudí dochádza k posilňovaniu sebavedomia a stávajú sa sexuálne atraktívnymi pre druhé. V tomto období je autoerotika istým "nácvikom" na skutočný sexuálny život. Pomáha objavovať citlivé erotogénne zóny, ktoré sa u jednotlivých osôb môžu značne líšiť. Pri následnom plnohodnotnom sexuálnom živote je pri znalosti sama seba oveľa ľahšie pomôcť partnerovi vydať sa tým správnym smerom. Partneri sú teda spokojnejší v sexuálnej oblasti vzťahu, čo ovplyvňuje aj jeho ostatné oblasti.

Masturbácia versus pohlavný styk

Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že autoerotika je prevádzkovaná len a len osamotenými jedinci, ktorí v danej dobe neprevádzkujú pohlavný styk. Toto zmýšľanie je ale úplne mylné. U živých tvorov je rozmnožovacie pud jedným zo základných a tiež jedným z najdôležitejších. Zaisťuje prežitie druhu. Ľudia si postupom času tento pud čiastočne prispôsobili a neprevádzkujú pohlavný styk len za účelom rozmnožovania, ale tiež aby uspokojili svoj sexuálny chtíč, túžbu po dosiahnutí vyvrcholenia a slastného pocitu, ktorý so sebou nesie. Je to práve tento príjemný pocit, ktorý muža a ženy poháňa k sebauspokojovanie. Predovšetkým pri nedostatočnom alebo neuspokojivom pohlavnom živote je autoerotika často používaným spôsobom uvoľnenie sexuálneho napätia. Samozrejme, každý človek je iný. Jeho potreby a túžby v tejto intímnej oblasti môžu byť úplne rozdielne. Niektorí pociťujú sexuálnu túžbu niekoľkokrát denne a naopak sú aj takí, ktorí ju nepociťujú vôbec alebo len veľmi zriedka. Pohlavný styk a autoerotika sa navzájom zase toľko nelíši. Pri oboch dochádza k uspokojenie sexuálnej túžby, k orgazmu. Jediným nemalým rozdielom je prítomnosť inej osoby a pocity ako láska, zvedavosť a túžba po poznaní onej druhej bytosti, ktoré samotné sexuálne vzrušenie mnohokrát významne zosilňujú. Prítomnosť druhej osoby je určite veľmi príjemnou však nie nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie sexuálneho uspokojenia.

Rozdiel medzi stimuly počas mužskej a ženskej mastrubace

Odpoveď na otázku, či existuje rozdiel medzi stimuly počas mužskej a ženskej masturbácie je pomerne zložitá. Hlavným a najsilnejším stimulom pre obe pohlavia je bezpochyby fyzický stimul - dotyk. Môže jej o dotyk vlastných rúk alebo fyzický stimul spôsobený rôznymi sexuálnymi pomôckami. Vyberať je možné z širokého okruhu druhov, foriem, materiálov a vlastností. Záleží len na osobnú preferenciu. Sú ľahko dostupné a pomáhajú odstrániť stereotyp a či všednosť ako z partnerského sexu, tak aj pri sebaukájania. Fyzický kontakt však sám o sebe v prevažnej väčšine prípadov nestačia. Je sprevádzaný doplnkovými stimuly.

Patrí medzi ne predovšetkým predstavivosť. Tá je dôležitým faktorom aj pre obe pohlavia. V našich sexuálnych predstavách bývajú často premietané sexuálne zážitky z minulosti, naše spomienky. Vyskytujú sa v nich reálne osoby, s ktorými sme v minulosti sexuálny zážitok naozaj mali alebo situácie a miesta, v ktorých sme sa k sexuálnemu uspokojeniu priviedli sami. Druhým druhom predstáv sú fikcia. Predstavy o ľuďoch, situáciách, sexuálnych praktikách a miestach, o ktorých iba fantazírujeme, popr. si je zatiaľ len prajeme zažiť.

V dnešnej dobe sú k zvýšeniu sexuálneho vzrušenia často používané aj fotografie alebo filmy sa erotickým dejom (pornofilmy apod). Pohľad na nahé telo druhej osoby alebo sexuálne praktiky iných osôb vyvolávajú u väčšiny sexuálne aktívnej populácie sexuálne vzrušenie. Všeobecne sa má za to, že tento spôsob stimulácie využívajú prevažne muži. Nakoľko je toto tvrdenie pravdivé, možno overiť len ťažko. Nemalé percento populácie stále nie je ochotných verejne priznať, že vôbec masturbujú, nieto aby priznali, že pri tomto akte využívajú aj tento stimul.

Asi najmenej používaným stimulom sú návštevy live-show, striptízových barov a podobne. Asi je to spôsobené tým, že tu nie je možné sledovať tento stimul a súčasne masturbovať priamo v obecenstve, hoci sexuálne vzrušenie sa bezpochyby dostaví. Teda tieto show slúži skôr ako situácie, ktoré si človek uchová v pamäti a neskôr v súkromí si je pri sebaukájanie "prehrá".

Neopomenuteľným podnetom pre naše túžby, ikdyž vo väčšine prípadov nie dobre načasovaným a chceným, je vzrušenie pri pohľade časti tela inej osoby v reáli. Takéto časti tela, ktoré sú pre nás vzrušujúce, ktoré vyvolávajú sexuálnu túžbu a fantázie. Jedná sa hlavne o dekolt, zadoček alebo napríklad nohy apod Tieto situácie nastávajú vo väčšine prípadov úplne nečakane a často môžu byť dokonca veľmi nepríjemné, a to pre obe strany. Sexuálna túžba je pud a ako taký sa aj prejavuje.

Zásadné rozdiely medzi pánskymi a ženskými stimuly teda neexistujú. Významnejšie sú rozdiely medzi stimuly, pôsobiacimi na jednotlivé osoby.

Masturbácia a zdravie

Existuje mnoho štúdií preukazujúcich blahodarné účinky masturbácie a tým pádom samozrejme aj pohlavného styku ako takého na ľudské zdravie, ak sú prevádzkované v rozumnej miere. U mužov napríklad, vedie častá ejakulácia spermií k zlepšeniu ich kvality. Neopomenuteľným je určite aj pozitívny účinok pri bolestiach hlavy, migrénach. Endorfíny, ktoré telo produkuje pri vyvrcholení bolesť výrazne znižujú, ak ju neodstráni úplne. To sa samozrejme týka aj účinkov pri "ženských" bolestiach. Blahodarný vplyv má sexuálne uspokojenie taky na našu koncentráciu. Je nemenej účinné ako napríklad kávu a iné povzbudzujúce prostriedky. Zlá nálada tiež nemá šancu. "Hormóny šťastia" fungujú spoľahlivo.

Možno teda povedať, že autoerotika je prospešná v mnohých smeroch, ak je prevádzkovaná v primeranej miere, ako už bolo povedané. Prináša uspokojenie, radosť, úľavu a mnoho ďalších. Nikomu neubližuje a nie je preto dôvod, pre ktorý by mala byť odsudzovaná. Rovnako tak, ako je neprípustné nútiť kohokoľvek k sexuálnemu styku, nie je možné ani nútiť či prehovárať niekoho na prevádzkovanie autoerotiky. Je na rozhodnutí každého jednotlivca, či, akým spôsobom a ako často ju bude prevádzkovať.

Autoerotika a jej význam


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky