Internetová príručka o bezpečnosti pri prostitúcii

Pomôcť šíriť zásady bezpečného sexu pri prostitúcii má nový internetový nástroj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Organizácia umiestnila na celosvetovej počítačovej sieti "balíček" štúdií, výskumov a rád týkajúcich sa zdravotných.


A bezpečnostných zásad pri prostitúciu

Zbierka obsahuje na 130 dokumentov, príručiek, správ a štúdií. Jej autori úmyselne vynechali obrázky, grafiky a podobné náročné dátové súbory. "Chceli sme, aby aj v krajinách, kde je prístup na internet ťažšie, bolo možné texty rýchlo a ľahko sprístupniť," vysvetlila novinárom Manuela Möllerová z WHO.

Organizácia tvrdí, že len 16 percent prostitútok na celom svete má prístup k preventívnym programom a bezpečnostným opatreniam pri svojej práci. Internetový nástroj má pomôcť zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu HIV a ušetriť chyby a váhania mimovládnym organizáciám a ďalším inštitúciám, ktoré sa snažia pripravovať a realizovať projekty na ochranu "sexuálnych pracovníčok".

"Vo svete sa zvyšuje počet žien nakazených vírusom HIV," vysvetlil dnes Thomas Kirsch-Woik z nemeckej poradenskej spoločnosti gtz, ktorá s WHO spolupracovala

"Nazýva sa to \'feminizácia\' HIV. Predloženú on-line príručkou možno efektívne podporiť výmenu informácií Severu s Juhom a Východu so Západom," dodal. Príručka ale nielen sumarizuje dokumenty, projekty a štúdie v tejto oblasti, ale sa tiež snaží poskytnúť návod sociálnym pracovníkom a mimovládnym organizáciám, ako možno v tejto oblasti pripravovať prevenčné projekty, vykonávať ich a vyhodnocovať.

"V tejto oblasti stále chýba dostatok študijného a výskumného materiálu a je veľmi roztrúsený. Veľa informácií o prevencii HIV u prostitútok doteraz nebola zverejnená," vysvetlila Möllerová.

Balíček obsahuje napríklad aj štúdia o hlavných problémoch prostitútok v Ázii, v Afrike alebo v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, kde sa zatiaľ podľa Moniky Ciupageaové, pracovníčka ďalšie mimovládne organizácie, na bezpečnosť dbá len veľmi málo.

Internetová príručka o bezpečnosti pri prostitúcii


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky