Muži a ženy sa v sexuálnom správaní líši oveľa menej, než sa súdi

Muži nie sú z Marsu a ženy nie sú z Venuše. Oboje pohlavia pochádzajú zo Zeme av sexuálnom správaní sa líšia oveľa menej, než autori príručiek o "monštruóznych" rozdieloch v myslení a správaní mužov a žien radi píšu.


Rozsiahla revízia najčastejších stereotypov a mýtov o mužskej a ženskej sexualite jasne dokazuje, že rozdiely síce medzi pohlaviami sú, ale biologicky sú len minimálne. Väčšinou sa jedná o rozdiely založené na vplyve výchovy a kultúrneho prostredia.

Práve kultúra (spoločnosť) a výchova môžu značne formovať a pozmeňovať biologickú podstatu mužov a žien

Dôkazom je potrebné ochota prevádzkovať náhodný sex. Tam, kde sú ženy rovné mužom (alebo takmer rovné), kde sú sebestačné, majú rovnaké práva a nie sú finančne závislé na mužoch, prevádzkujú náhodný sex rovnako ochotne ako muži. Len v kultúrach, kde sú úplne závislé na mužoch, činí ženy pohlavný zdržanlivosťou zo svojich pohlavných orgánov niečo veľmi cenného a súlož s nimi sa musí vyvážiť treba manželstvom, vernosťou a finančným zabezpečením. Podľa psychologičky Terri Conleyové z University of Michigan, ktorá so svojím tímom revíziu mýtov a stereotypov vykonala, sa muži a ženy v ochote k náhodnému sexu biologicky nelíši. Líšia sa iba vplyv rôznych kultúr na sexuálne správanie mužov a žien.

Podobne je tomu v prípade ideálneho partnera či partnerky

Všeobecne sa súdi, že muži chcú sexy a veľmi príťažlivý náprotivok, zatiaľ čo ženy mužov skôr dobre zaisteného. Takto skutočne zodpovedajú muži a ženy, keď sa ich psychológovia pýtajú. Keď sa ale vykoná analýza správania a výber partnerov pri rýchlom randenia, ženy sa od mužov príliš nelíši. Vyberajú si príťažlivé jedinca a riadi sa fyzickými atribútmi. Na prvom rande aj ženy súdi muža viac podľa vzhľadu ako podľa statusu.

Mýtus panuje aj v predstave, že muži chcú hŕbu partneriek, ale ženy len niekoľko málo

Muži i ženy sa nelíšia v tom, koľko partnerov / partneriek chcú, líšia sa v tom, koľko sexuálnych partnerov priznajú, že mali. A opäť na to má vplyv kultúra a výchova. Od žien sa totiž vo väčšine spoločenstiev očakáva, že budú zdržanlivejšie a budú menej ochotné k sexu, zatiaľ čo muži s mnohými partnerkami sú vnímaní ako "mužnejší" a teda žiadanejší. Preto muži svoje reálne počty nadhodnocujú a žien podhodnocujú.

Doktorka Conleyová potvrdila, že muži skutočne častejšie myslia na sex

V dôsledku toho toto tvrdenie nie je mýtom. Muži v priemere myslia na sex osemnásťkrát denne, ženy asi desaťkrát. Lenže! Muži myslia omnoho častejšie než ženy i na jedlo a spánok - teda na základné fyzické potreby. A to je opäť ovplyvnené výchovou. Ženy sú viac podporované v altruistickom správanie a starostlivosť o druhých ako o seba samotnej. Preto je u nich vnímanie vlastných základných potrieb potlačené čiastočne výchovou.

Platí tiež, že ženy majú za život menej orgazmov než muži

Rozhodne to platí, pokiaľ sa do toho započíta aj masturbácia a náhodný sex s partnermi na jednu noc. Keď sa ale hodnotí len partnerský sex s dlhodobým verným partnerom, výsledok je vyrovnaný, v niektorých štúdiách dokonca v prospech žien.

Posledným mýtom je predstava o ženách ako vybíravějším pohlavia. Podľa stereotypnej predstavy sú ženy vyberavejšie než muži. To ale platí len za určitých podmienok. Pokiaľ sú ženy tými, o ktoré muži usilujú, potom sú skutočne ženy vyberavejšie. Keď sú ale ženy tými, ktoré musia usilovať o muža, potom sú vyberavejší naopak muži. Preukázané to bolo pri tzv rýchlostným zoznamovaní.

Ak ženy sedia pri stolíkoch a rotujú muži, potom sú vyberavejšie ženy

Keď ale sedia muži a rotujú ženy, náhle sa situácia celkom obráti a vyberavejší sú muži. Vo väčšine kultúr sa očakáva, že prvý krok pri zoznamovaní urobia muži, preto má väčšina žien možnosť byť tou, čo si vyberá. Akonáhle sa ale role vymenia, ženy prestávajú byť tými vybíravějšími. Opäť sa tu prejavuje silnejší vplyv výchovy a kultúry ako biológia. "My psychológovia sami musíme často bojovať s vlastnou zaujatosťou a predpojatosťou. Musíme sa odpútať od starých teórií a uhlov pohľadu a začať skúmať nezávisle. To je niekedy ťažké. Keď sa to ale podarí, rad teórií sa premení v mýty a stereotypné predstavy prestanú platiť, "tvrdí doktora Terri Conleyová.

Muži a ženy sa v sexuálnom správaní líši oveľa menej, než sa súdi


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky

Muži a ženy sa v sexuálnom správaní líši oveľa menej, než sa súdi

Opava 1 Hlučín Opava 6 Vítkov 1 Kravaře u Hlučína Hradec nad Moravicí Ludgeřovice Dolní Benešov Štěpánkovice Bolatice Budišov nad Budišovkou Háj ve Slezsku Velké Hoštice Litultovice Kobeřice Neplachovice Depo Opava 70 Hať u Hlučína Chuchelná Melč