Pomôže dieťa vyriešiť partnerskú krízu?

Mnoho partnerských dvojíc čas od času zažije nejakú tú menšiu či väčšiu krízu. Akým spôsobom ju vyrieši, záleží samozrejme na mnohých okolnostiach. Jednou z významných premenných, či pár zostane spolu, alebo sa rozíde, je dieťa.


Respektíve či dvaja ľudia dieťa (alebo iná forma spoločného záväzku) majú, alebo nemajú

Mohlo by sa teda zdať, že táto situácia sa dá aj otočiť. To znamená, že partnerskú krízu by mohol prípadný záväzok pomôcť vyriešiť. Naporúdzi je teda splodiť potomka alebo postaviť dom. Mnoho žien i mužov sa domnieva, že východiskom z partnerskej krízy a předejitím rozpadu partnerstvo by mohlo byť práve dieťa.

Úvahy o tom, ako dieťa prispeje k vyriešeniu rôznych rozporov, sú rôzne

Od myšlienok, že na hádanie sa o prkotiny nebudeme mať čas, cez nádej, že spoločná starostlivosť o milovaného drobčeka nám konečne zaistí spoločne trávený čas a prinúti nás mať spoločné záujmy. Ale nápady, ako nám dieťa vyrieši naše partnerské hádky, môžu viesť taky cez pozície moci, kedy sa domnievame, že partner pod ťarchou záväzku konečne ustúpi a pristúpi na naše pripomienky, nároky alebo podmienky. V niektorých prípadoch môže dieťa naozaj zafungovať ako akýsi posledný kamienok v mozaike riešenie nejakého problému a môže partnerskú krízu zachrániť. Jedná sa najmä o dlhodobé partnerstvá či dosiaľ bezdetné manželstvá, kde kríza plynula skôr z nenaplnenosti vzťahu a napríklad ustrnutie na bezdetné fázu.

Iste si však dokážeme živo predstaviť, akým problémom sa môže potomok stať a ako môže partnerskú krízu ešte ďaleko viac vyostriť

Na výchove detí sa treba zhodnúť. Obaja - otec i matka - majú určité predstavy, ako dieťa vychovávať, ako sa k nemu správať. Tieto predstavy môžu plynúť z ich skúseností z detstva, pozitívnych alebo negatívnych, z ich priania, hodnotovej orientácie atď

Dieťa ako nástroj manipulácie

A ak sa partneri nedokázali zhodnúť na spôsobe života už pred dieťaťom, je pravdepodobné, že dieťa vnesie do ich komunikácie ešte viac napätia. Môže prispievať k vzájomnej neochote prispôsobiť sa, ustúpiť zo svojich názorov a nárokov či nájsť prijateľný kompromis, pretože teraz už nejde len o nich, ale io dieťa. Môže sa tiež stať, že dieťa sa stane nástrojom na manipuláciu, ako druhého partnera dostať tam, kam potrebujem. Ale tiež sa môže stať spojencom av rodine vznikajú rôzne koalície, napríklad matka s dcérou proti otcovi alebo naopak.

Bez rodinného zázemia to nejde

Nezhody medzi partnermi tiež vedú k rozdielnemu výchovnému pôsobeniu a to všetko prispieva k tomu, že dieťa nemá jednoznačne dané mantinely. Nemôže sa na svojich rodičov spoľahnúť a oprieť sa o ne. Nezažíva istotu zo stability. Mnoho rodičov tiež nepripisuje partnerským nezhodám takú dôležitosť. Príde im dôležité, že fungujú ako matka a otec a že dieťa vída obaja. To, že je medzi nimi nesúlad, im často pripadá normálne. Lenže dieťa potrebuje vedieť, že sú v dôležitých veciach jednotní alebo že sa pri nezhode názorov dokážu dohodnúť. Inak to do jeho života vnáša chaos, neistotu, ale aj strach či skôr úzkosť z neznámeho. Mnoho detí také situácie dokáže dobre využiť a začať s rodičmi cez ich konflikty manipulovať. Namiesto aby sa rodičia venovali nejakému výchovnému problému, hádajú sa medzi sebou a dieťa má izbu. Prípadne svoju náklonnosť prejavujú len jednému z rodičov a potom mu od neho za to plynú rôzne výhody.

V súčasnej dobe dostupnosti rôznych foriem antikoncepcie by malo dieťa byť naozaj chcené a plánované, láska k nemu totiž všetky problémy určite nevyrieši.

Pomôže dieťa vyriešiť partnerskú krízu?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky