Pozor na poruchu erekcie!

Porucha erekcie môže byť prvým klinickým prejavom doteraz latentného závažného ochorenia, akým je napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak, alebo srdcové onemocnění.2 Žiadne zdravotné ťažkosti by nemali byť brané na ľahkú váhu.


Veľakrát aj zdanlivo banálne prejavy môžu vo výsledku znamenať závažný zdravotný problém, keď svojmu zdravotnému stavu nevenujeme dostatočnú pozornosť

Často dávame prednosť starostlivosť o rodinu, zamestnanie a na seba nemyslíme. Inokedy si svoje zdravotné problémy radšej nepripúšťame alebo je dokonca prehliadame zámerne. Toto sa týka najmä chúlostivejších zdravotných ťažkostí. Typickým príkladom takéhoto ochorenia u mužov je práve porucha erekcie alebo erektilná dysfunkcia (ED).

Porucha erekcie sa prejavuje pretrvávajúce neschopnosťou dosiahnuť a udržať erekciu dostatočnú pre uspokojivý pohlavný styk

Tento problém má v súčasnosti celosvetovo vzostupnú tendenciu. Viac ako 30 miliónov mužov v Európe trpí určitým stupňom erektilnej dysfunkcie a predpokladá sa, že v roku 2025 by sa počet mohol zvýšiť o ďalších 13 miliónov. Je teda úplne zrejmé, že sa nejedná o problém ojedinelý. Čísla hovoria jasne. Štúdie uvádzajú, že takmer 50% mužov po štyridsiatke má skúsenosť s poruchou erekcie 1. Z výsledkov prieskumu agentúry STEM / MARK podľa MUDr. Karla Kočího, CSc. dokonca vyplýva, že v Českej republike trpí ľahšou či ťažšou formou poruchy erekcie 54% mužov vo veku 35 - 65 rokov as ťažkou poruchou erekcie sa potýka 26% mužů2.

Porucha erekcie má vo väčšine prípadov neblahý vplyv na psychiku. Strata sebadôvery, partnerské konflikty, depresie, ale aj neschopnosť založiť rodinu, môžu viesť až k rozpadu partnerského vzťahu. A to bohužiaľ nie je jediné nebezpečenstvo, ktorým toto ochorenie hrozí. "Erekcia je citlivým indikátorom mužského zdravia a jej porucha môže byť prvým klinickým prejavom doteraz latentného závažného ochorenia." Hovorí MUDr. Kočí.

Rizikové faktory pre vznik poruchy erekcie sú rovnaké ako u kardiovaskulárnych ochorení

Lekári zmieňujú kardiovaskulárne ochorenia (KVO) väčšinou v spojení s ochorením ciev spôsobenom ukladaním tukov v ich stenách. Toto ochorenie je všeobecne označované ako "ateroskleróza" môže viesť k významnému zúženiu tepien, čo sa prejaví v nedostatočnom prísune krvi do telových tkanív a orgánov. A pretože cievy v penise sú jedny z najužších, sú práve problémy s erekciou jedným z prvých signálov rozvoja aterosklerózy.

Erektilná dysfunkcia sa vyskytuje 4x častejšie u mužov s cukrovkou než v bežnej populaci3 a postihuje takmer 3/4 mužov diabetiků4. Diabetes alebo cukrovka je ochorenie, pri ktorom je hladina cukru v krvi zvýšená. Dlhodobo vysoká hladina cukru v krvi nepriamo vedie k zvýšenému ukladaniu tuku v stenách ciev a môže poškodiť nervy, erektilné tkanivo a malé cievy v penise a znemožniť tak erekci5.

Ako prvý krok k riešeniu problému s erekciou sa ponúka zmena životného štýlu a úprava stravovacích návykov (zvýšením podielu ovocia a zeleniny v jedálničku, zaradením stravy s vyšším obsahom polynenasýtených mastných kyselín známych ako Omega-3 mastné kyseliny, cvičenie zamerané na zlepšenie kondície).

Avšak v situácii, kedy ochorenie dosiahlo stupňa s jasnými klinickými prejavmi, je jasné

Že porucha erekcie sama od seba neprejde, prichádza na rad moderná medicína, ktorá má našťastie pre tieto prípady účinné riešenie. Na slovenskom trhu existuje niekoľko liekov, ktoré dokážu pomôcť. Všetky sú na predpis a návšteva lekára je teda nevyhnutná. Lekár vykoná celkové vyšetrenie zdravotného stavu a navrhne optimálnu liečbu. Najčastejšie používanou liečbou ED sú tablety užívané pred stykom. Na trhu sú k dispozícii tri rôzne produkty, ktoré sa líšia niektorými svojimi farmakokinetickými vlastnosťami, najmä dĺžkou trvania účinku. Tieto lieky doslova začali novú éru v terapii ED. Ponúkajú jednoduchú a spoľahlivú liečbu. Optimistická čísla štatistiky, z ktorých vyplýva, že až 95% prípadov poruchy erekcie je léčitelných6, sú toho dôkazom.

Pozor na poruchu erekcie!


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky