To, čo si o mužoch myslíte, ovplyvňuje, ako sa k vám správajú

Zaujímavou stránkou vojny pohlaví, na ktorú väčšina žien zabúda, je to, že myšlienky a súdy o mužoch ovplyvňujú správanie mužov voči ženám. Ak si myslíte, že vaše myšlienky sídli výlučne v súkromí vašej hlavy, tak to prehodnoťte.


Sú totiž viditeľné a ostatné na ne mimovoľne reagujú. Ak si o niekom myslíte, že je nekompetentný, necitlivý alebo hlúpy, tak to dotyčný vycíti. To sa týka aj mužov.

Niektorí ľudia vedia tento druh energie lepšie postrehnúť a pomenovať, ale ovplyvňuje každého

Či sa vám to páči alebo nie, spoluurčuje, ako sa budú ľudia okolo vás, predovšetkým muži, správať. Vaše predstavy, myšlienky a názory o ľuďoch ovplyvňujú to, ako sa voči vám ostatní prejavujú.

Vnímanie je akt vytvárania

Ak si zafixujete, že všetci muži musia byť všeobecne hlúpi, nedôveryhodní, necitliví alebo šovinističtí, potom je vlastne donútite, aby sa k vám takýmto spôsobom správali. Vlastne robíte všetko preto, aby ste mohli povedať: "Vidíte! No či ja to nehovorila! Chlapi nestojí za nič. "

V prelomovej knihe The Hidden Messages in Water (slovensky Skryté posolstvo vody) Dr Masaru Emoto vedecky dokazuje

Že myšlienky a pocity ovplyvňujú fyzickú realitu. Emoto testoval pôsobenie rôznych myšlienok na molekuly zmrznutej vody. Zistil, že voda, vystavená láskyplným myšlienkam, ako napríklad "vďačnosť", "ďakujem" a "milujem ťa", mala krásnu, symetrickú a prepracovanou molekulárnu štruktúru podobnú snehové vločce s živými farbami. Naopak voda, na ktorú pôsobili negatívne myšlienky, ako napríklad "nenávidím ťa" a "je mi z teba nanič", vykazovala neúplnú, narušenú, asymetrickú molekulárnu štruktúru a mala jednotvárne, nejasné farby.

Keď sme schopné vziať do úvahy, že takmer sedemdesiat päť percent ľudského tela tvorí voda, nie je ťažké pochopiť, že myšlienky ako "Chlapi nestojí za nič" alebo "Nenávidím muža" vašej neodolateľnosti zrovna neprospejú.

To, čo si o mužoch myslíte, ovplyvňuje, ako sa k vám správajú


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky