Zahoďte emócie a myslite na deti

Rozvod. Slovo, ktoré vyvoláva veľa emócií, bohužiaľ v drvivej väčšine negatívnych ... Ak v ňom ale hrajú svoju úlohu deti, stojí za to zaťať zuby, prekonať seba samého a konať dôstojne as gráciou.


Štatistiky sú hrozivé

V roku 2008 dosiahla úroveň rozvodovosti v našej republike 49,6%, čo je historické maximum. Pojmy manželstvo a rodina sú bohužiaľ čím ďalej tým prázdnejšie a hodnoty, ako vzájomná úcta, tolerancia a rešpekt dostávajú poriadne na frak. Ešte ale nie je nič stratené ....

Reakcia najbližšieho okolia na vetu "budem sa rozvádzať" sú rôzne

Záleží samozrejme na situáciu, v akej sa rodina dlhodobo nachádza, aká atmosféra v nej prevažuje a aké problémy sa každodenne riešia. Čo je pre niekoho šok alebo bezvýchodisková situácia, môže byť pre druhého (a jeho najbližší) spásnym vyslobodením. Aká je ale najčastejšia reakcia na túto informáciu, ktorá znamená absolútny prelom v živote všetkých zúčastnených? Keď prvýkrát vyslovíte pred svojimi alebo manželovými rodičmi, kamarátmi alebo kolegami z práce slovo rozvod, pravdepodobne bude (logicky) nasledovať otázka: A čo deti?

Pred rozvodom

Nebezpečenstvo č 1: Nezodpovedané otázky a neistota

Premýšľať o tom, ako sa cítia deti, by mali rodičia neustále. Snažiť sa vnímať potreby detí a mať neustále všetky zmysly nasmerované k nim - vidieť, počuť a ​​cítiť, čo deťom robí radosť a čo je naopak trápi. Manželské spolužitie prechádza mnohými zvratmi, ktoré nemusia nutne končiť rozvodom. Ale ak žije mamička s oteckom už nejakú dobu vo vzťahu, z ktorého vyprchali emócie a vzájomná úcta, žijú síce v jednej domácnosti, ale skôr vedľa seba ako spolu, také prostredie je k zdravej výchove detí úplne nevhodné. A ak navyše do vzťahu rodičov pribudne niekto "tretí", je o chaos v detskej dušičke postarané. "Dieťaťu by sme za všetkých okolností mali hovoriť pravdu. Inak sa to so spoľahlivosťou bumerangu otočí proti nám. Deti úplne spoľahlivo vycíti, keď medzi rodičmi nie je niečo v poriadku.

A trápi sa potom oveľa viac, pretože nepoznajú odpovede na svoje otázky a bojí sa opýtať, "objasňuje detská psychologička Mgr. Barbora Krčmářová. Z týchto a mnohých ďalších dôvodov je otázka "čo deti?" Položená až vo chvíli, kedy sa manželstvo rozpadlo, nenáležitá. Mala zaznieť o mnoho skôr ...

Nebezpečenstvo č 2: Zvrátený model

Stáva sa pomerne často, že sa manželstvo pohybuje na pokraji krachu už dlhšiu dobu

Avšak vzhľadom k tomu, že sú obaja zúčastnení milujúci rodičia, nehodlajú situáciu nejako radikálne riešiť. Niektorí z nich sa "stretávajú" doma iba kvôli tomu, aby ich deti občas videli spoločne. V skutočnosti si však žijú svoje vlastné životy. Ak je mamička doma na materskej dovolenke, jej život tvorí starostlivosti o dieťa. V prípade, že už začala pracovať, dostane sa veľmi ľahko do kolotoča práce - škôlka (škola) - záujmové krúžky, takže je to úplne iný režim, ako má otecko, ktorý medzitým trávia absolútnu väčšinu svojho času v práci a prichádza domov neskoro večer.

Toto je model, ktorý (bohužiaľ) praktizuje mnoho súčasných rodín a je väčšinou prvotnou príčinou toho

Že sa skôr alebo neskôr cesty rodičov rozídu. K tomu, aby boli deti spokojné a cítili sa bezpečne, potrebujú oveľa viac. Mali by vyrastať v prostredí, kde sa nerieši len rutinné každodenné záležitosti na tému škola, prípadne údržba domu či vymaľovanie bytu, ale kde je občas spoznať aj to, že sa rodičia majú radi. Deťom sa ľahko vryjú do pamäti nielen rodičovskej hádky, ale dolieha na ne aj absencia citových prejavov medzi rodičmi, ktorých vzájomný citový chlad nepochybne vnímajú. Je potom škoda, že si do života odnášajú predstavu, že takéto fungovanie rodiny je normálne (pretože iné nepoznajú). Neškodí potom deťom taká atmosféra oveľa viac než vytvorenie vlastných oddelených svetov mamičky a otecka - teda v dospelácke reči rozvod?

Rozvod

Rodičovský úloha 1: Šetrne objasniť deťom situáciu

Keď už je situácia neudržateľná a jedinou variantom je rozísť sa, nastáva zamotaný problém, ako to deťom oznámiť. Treba im prijateľnou formou oznámiť informáciu, že už nebudete žiť všetci spoločne. O tom, ako na to, rozhoduje hlavne vek detí, ale potom aj intenzita vzťahu s rodičom, s ktorým stratí kontakt. "V prípade, že je rozchod už definitívny, mali by túto správu poskytnúť v kľude obaja partneri naraz. Dôležité je, aby obaja rodičia zhodne vyjadrili s rozchodom svoj súhlas. Inak by hrozilo nebezpečenstvo, že by dieťa neskôr dávalo túto situáciu za vinu jednému z nich. Ďalšou dôležitou zásadou je uistiť dieťa, že koniec lásky partnerskej neznamená koniec lásky rodičovskej, "radí psychologička Barbora Krčmářová.

Keď vychádzame z predpokladu

Že vo väčšine prípadov deti zostávajú s mamičkou, je to otec, ktorý zrazu z detského sveta odíde. Pokiaľ však rodina "fungovala" tak, že otecko prichádzal z práce po večerníčkov a deti teda trávili 90% svojho času s mamičkou, nie je pre nich zmena tak radikálne.

Zahoďte emócie a myslite na deti


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky