6 000 týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí za rok 2010Množstvo odhalených prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zane

Množstvo odhalených prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí je každým rokom vyššia. V roku 2010 bolo v SR úrady evidovaných celkom 5 787 prípadov, čo je najviac za uplynulých desať rokov.


Nadácia Naše dieťa upozorňuje na alarmujúce skutočnosť, že najčastejšie k násiliu na deťoch dochádza v úplných rodinách

Jednalo sa v uplynulom roku o takmer 38% všetkých zistených prípadov. Nadácia sa dlhodobo snaží ponúknuť rodičom možnosť nájsť a osvojiť si nové spôsoby výchovy detí. Napomáha zmeniť prístup k rodičovskému poslaniu, keď rodičia nebudú pri výchove používať fyzické ani psychické tresty. Nadácia organizuje v rámci osvetovej kampane Pozitívne rodičovstvo semináre s poprednými českými odborníkmi. Sú určené pre existujúce i budúcich rodičov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov a ďalšie.

Druhou silnou skupinou, v ktorej bolo v minulom roku odhalené najviac násilných činov na deťoch, sú neúplné rodiny bez otca

Zistené tu bolo 2073 prípadov týrania, zanedbávania a sexuálneho zneužívania detí, čo je oproti roku 2009 nárast o 632 prípadov. Takmer na dvojnásobok sa zvýšil počet nahlásených prípadov týrania a zanedbávania detí mladších ako 1 rok, celkom 315 detí v roku 2010. Ako ďalej vyplýva zo štatistík Ministerstva práce a sociálnych vecí SR, obeťami násilia boli najčastejšie deti vo veku od 6 do 15 rokov, išlo o 3 172 detí.

V roku 2010 došlo k 26 násilným úmrtiam dieťaťa

Štatistiky násilnej trestnej činnosti spáchané na deťoch (do 15 rokov veku) v roku 2010 podľa záverov vyšetrovania Polície ČR vykazujú celkom 26 úmrtí dieťaťa. V 2010 bola úmyselným trestným činom spôsobená smrť 13 deťom (12 detí sa stalo obeťou vraždy a 1 dieťa obeťou trestného činu týrania zverenej osoby). V ďalších 13 prípadoch bola v roku 2010 spôsobená deťom smrť z nedbanlivosti.

"Spoločnosť nesmie byť k násiliu na deťoch slepá a nevšímavá

Nezabúdajme na oznamovaciu povinnosť, ktorú nám všetkým ukladá zákon. Ak máte podozrenie, že vo vašom okolí dochádza k týraniu dieťaťa, neváhajte sa obrátiť na príslušné úrady. Môžete tak pomôcť zachrániť život dieťaťa, "hovorí riaditeľka nadácie Zuzana Baudyšová. Na hrubé zaobchádzanie s dieťaťom najčastejšie v uplynulom roku upozornila škola (29%), polícia (18%), rodič alebo súrodenec či iný príbuzný (17%), zdravotnícke zariadenia (11%). Vo 212 prípadoch upozornilo na týranie, zanedbávanie či sexuálne zneužívanie samo dieťa, ktoré bolo obeťou násilného trestného činu. Oznamovateľ boli tiež neziskové organizácie, cudzie osoby a ďalšie.

6 000 týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí za rok 2010Množstvo odhalených prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zane


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky