Lesbický vzťah

Aké sú lesbické vzťahy? V čom sa líši lesbické vzťahy od vzťahu heterosexuálnych partnerov? Chcete sa dozvedieť viac o homosexualite a mýtoch a faktoch, ktoré s ňou súvisí? Tak čítajte ďalej.


Aký je váš názor na vzťah partnerov rovnakého pohlavia? Poznáte niekoho, kto takýto vzťah má? Skúsme sa teraz pozrieť na lesbické vzťahy a to, čím sa líšia. Americkí odborníci sa zaoberali kvalitou vzťahov heterosexuálnych a homosexuálnych párov a chceli vyvrátiť mýtus, že osoby rovnakého pohlavia nemôžu vytvoriť pevný a fungujúci vzťahov ako muž a žena. Zistilo sa, že lesbické vzťahy sú najpevnejšie. V lesbických vzťahoch funguje dobre súhra partneriek a tiež riešenie konfliktov. V tejto štúdii sa zisťovala odlišnosť párov homosexuálnych a heterosexuálnych, interakcia medzi partnermi a ich spokojnosť vo vzťahu. Ukázalo sa, že homosexuálne páry sú v mnohých ohľadoch podobné párom heterosexuálnym. Lesbické páry výrazne vynikali v riešení konfliktov nad ostatnými pármi.

Lesbické vzťahy v minulosti

Aká je história lesbických vzťahov a kedy sa vôbec ženy takto začali označovať? Lesbos je tretí najväčší ostrov Grécka a nachádza sa v Egejskom mori. Patrónom tohto ostrova bol antický boh Lesbos. Práve na tomto mieste sa narodila veľmi neobyčajná žena Sapfó. Sapfó bola veľkou milovníčkou umenia, písala básne a piesne. Sapfó aj na tomto ostrove založila dievčenské umeleckú školu. V tejto škole sa zhromažďovali nadané dievčatá a spoločne sa venovali umenie. V tej dobe bolo takéto správanie veľmi neobvyklé. Sapfó bola na vtedajšiu dobu veľmi pokroková žena. Predpokladá sa, že Sapfó mala ku svojim žačkám až neobvykle blízky vzťah. Tiež jej básne boli na vtedajšiu dobu veľmi poburujúce. O sexuálnej orientácii tejto výnimočnej ženy sa dodnes vedú spory. Podľa historikov bolo pre vtedajšiu spoločnosť veľmi ťažké prijať takto emancipovanú ženu a najjednoduchším riešením bolo odsúdiť ju za nemorálne. Sapfó tak ako prvý píše o láske medzi ženami a do tejto doby patrí tiež vznik slov sapfismus a lesbismus. Toľko teda k histórii lesbických vzťahov. Teraz sa poďme pozrieť na súčasné chápanie homosexuálnych - lesbických partnerstiev.

Lesbické vzťahy v súčasnosti

Kým v antike bol prístup k homosexuálnym vzťahom otvorenejší, s príchodom kresťanstva sa mnohé zmenilo. Kresťanstvo ponúkalo iba jednu možnosť a to monogamný vzťahy heterosexuálnych párov. Všetko ostatné bolo zavrhnutý. Náboženstvo ovplyvňovali pohľad na homosexuálov po dlhú dobu. Zmeny nastávajú až v 80. rokoch minulého storočia. V tejto dobe došlo k spojeniu organizácie lesbičiek s feministickým hnutím. Dnešné lesbičky sa môžu otvorene priznať k svojej sexuálnej orientácii. Lesbické vzťahy sú veľmi emocionálne, bývajú trvalejšie a tiež nevera nie je v týchto vzťahoch častá, ako je tomu napríklad u gayov. Tiež sex s mužmi je pre väčšinu lesbičiek neprijateľný. A čo keď chcú partnerky deti? V spojených štátoch amerických, Veľkej Británii alebo Holandsko môžu lesbické vzťahy využiť spermobanky. Mnohé žien tento problém rieši aj tak, že sa obráti na svojho kamaráta a poprosí ho o pomoc.

Ako vníma lesbické vzťahy spoločnosť

Lesbické vzťahy sú celkovo v spoločnosti vnímané lepšie ako vzťah dvoch mužov. Aj ženy, ktoré sú len kamarátky, sa často dotýkajú a komunikujú spolu touto cestou oveľa viac, než muži. Oproti tomu dvaja muži - kamaráti, ktorí by mali takto blízky priateľský vzťah, by boli pokladaní za gaya. Tiež pre mužov je predstava dvoch žien, ktoré sa mazná, veľmi vzrušujúce. Psychologické štúdie zistili, že ženy na rozdiel od mužov vzrušuje každý sexuálny podnet. Ženy sa dokážu vzrušiť pri pohľade na sex heterosexuálnych partnerov aj pri lesbickom sexe. Pre mužov je vzrušujúci pohľad na heterosexuálny sex, ale nie na sex homosexuálne

A ako sú homosexuálne páry vnímané v Českej republike? Česká spoločnosť je k homosexuálnym partnerstvám tolerantní. Registrované partnerstvo je u nás povolené od 1. júla 2006 a tiež sa uvažuje nad povolením adopcie pre tieto páry. Odhaduje sa, že u nás žije približne 1 až 5% osôb s homosexuálnou orientáciou. Aj cez to, že je naša spoločnosť k homosexuálom tolerantní, stále existuje veľa ľudí, ktorí tieto partnerstvá neuznávajú. Štúdia, ktorá bola uskutočnená v roku 1994, ukázala, že 80% gayov a lesbičiek sa stretlo s agresívnym a urážlivým správaním. Vzťah českej spoločnosti k homosexuálom sa však neustále zlepšuje a ľudia sa stávajú viac a viac tolerantní.

Aký je lesbický sex

Ženy vnímajú dotyky iné ženy lepšie, než je tomu u mužov. Lesbický sex sa vyznačuje nehou a neagresívnym správaním partneriek. Keď muž sleduje sex dvoch žien, predstavuje si predovšetkým sám seba a sex s dvoma ženami. Lesbický sex je veľmi nežný a vzrušujúci. Každý muž si pri jeho sledovaní praje zúčastniť sa. Aj pre to sú muži tak obľúbené lesbické show. Lesbické show sa môžu líšiť svojou tematikou. Počas týchto erotických show môžu byť používané rôzne erotické pomôcky ako napr vibrátory alebo dilda. Pre každého muža je podívaná na 2 ženy v akcii nezabudnuteľným zážitkom.

Homosexualita - mýty a fakty

To, akú budeme mať sexuálnu orientáciu, si nevyberáme. Už po dlhú dobu sa vedci zaoberajú tým, či je homosexualita záležitosťou vrodenú alebo získanú. Výskumy tiež ukázali, že homosexuáli nie sú viac promiskuitný, ako heterosexuáli. Navyše sa potvrdilo, že ľudia s heterosexuálne orientáciou za svoj život vystriedali omnoho viac partnerov, než ľudia s homosexuálnou orientáciou. Homosexuálne rodičia sú rovnako kvalitné ako heterosexuálny rodičia. Dokonca aj v prírode je homosexuálny záležitosťou bežnou záležitosťou.

Jedným z najväčších mýtov o homosexualite je ten, že je sexuálna orientácia voľbou. Homosexualita nie je naša voľna, je to predovšetkým naša identita, ktorá je z pravdepodobne z častí formovaná geneticky a sčasti vplyvom ďalších faktorov, ako sú napríklad biologické procesy atď Ďalším mýtom je promiskuita homosexuálov, na čo sme sa zamerali už vyššie. Nezmyselný je tiež mýtus, že homosexuáli vychovávajú homosexuálne deti. Výskumy už potvrdili kvality homosexuálnych rodičov a vyvrátili tento mýtus. Naopak sa zistilo, že deti, ktoré sú vychovávané homosexuálnymi rodičmi, sú oveľa viac tolerantní, majú menej sociálnych predsudkov, sú empatičtější a nepodliehajú generovým stereotypom. Ďalším mýtom o homosexuáloch je tiež to, že majú pedofilné tendencie. Mnohé štúdie však vyvrátili túto mylnú predstavu. Ukázalo sa, že iba 2% chlapcov boli zneužité homosexuálov. Zvyšok, teda 98% útočníkov, boli heterosexuáli. Tiež takmer 100% dievčat bolo zneužité heterosexuálnym muža. A nakoniec časté tvrdenie, že homosexualita je proti prírode, je tiež ľahko vyvrátiteľnej. Aj v prírode totiž môžeme sledovať známky homosexuálneho správania u zvierat. Homosexuálne správanie sa napr často vyskytuje u čiernych labutí, čajok a divých kačíc. Homosexuálne správanie bolo preukázané aj u delfínov, bizónov, šimpanzov, slonov alebo žiráf. Samozrejme, že mnohé mýty o homosexuáloch budú pretrvávať. Väčšie množstvo informácií môže však priniesť vyššiu mieru tolerancie.

Lesbický vzťah


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky