Alfa muži príliš riskujú s financiami, vo vzťahoch i športe

Tzv. alfa muži, čiže tí, na ktorých v maternici ich matky pôsobila vysoká hladina testosterónu a ktorí majú výrazne dlhší prstenník než ukazovák, príliš riskujú. Potvrdili to kanadskí vedci s tým.


Že testosterón pri prenatálnom vývoji skutočne ovplyvňuje správanie mužov v dospelosti

Páni, na ktoré pôsobil mužský pohlavný hormón silne, majú nielen skrátený ukazovák, ale značne riskujú. A podľa štúdie sú tiež ako finančníci úspešnejší. Muži s prstenníkom dlhším než ukazovák riskujú veľmi radi. A to aj vo vzťahoch a pri športe. "Už predchádzajúce štúdie spájali vysokú hladinu testosterónu s riskantným správaním a finančné úspešnosťou. My sme preukázali vzťah prenatálneho pôsobenie testosterónu na sklon k riskovaniu.

Naše objavy dokazujú, že existuje vzťah medzi vysokou hladinou testosterónu a riskovaním u mužov v troch smeroch:

Rekreačnom, spoločenskom a finančným, "tvrdí doktor Gad Saad z kanadskej Concordia University. Testosterón v maternici ovplyvňuje rast prstov. Je dokázané, že pri vysokej hladine tohto mužského pohlavného hormónu rastie prstenník, ale je spomalený rast ukazováka. Muži majúci dlhší prstenník než ukazovák tak boli v prenatálnom vývoji vystavení vysokej hladine hormónu. A je tiež dokázané, že títo muži bývajú viac fit, sú asertívnejší, dominantnejší, ale tiež viac riskujú.

"Muži tiahnu k riskovaniu v športe, v spoločnosti as peniazmi, aby boli atraktívne pre opačné pohlavie," vysvetľuje Saad.

Alfa muži príliš riskujú s financiami, vo vzťahoch i športe


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky