Bisexuálne muži a ženy

Bisexualita je druh sexuálnej orientácie človeka k človeku oboch pohlaví. Všeobecne možno povedať, že sexuálna orientácia bisexuálov je pozitívny na vytvorenie citového vzťahu k osobe rovnakého či opačného pohlavia.


Ľudia, ktorí sú bisexuálne, sa vie zamilovať do človeka rovnakého i opačného pohlavia. Napohľad však nemožno spoznať, akú sexuálnu orientáciu kto má. Nemožno to ľahko zistiť, často sa stáva, že bisexuálov okolí zaradí medzi homosexuálmi (sexuálna orientácia na osoby rovnakého pohlavia) alebo heterosexuálmi (sexuálna orientácia na osoby opačného pohlavia).

História bisexuálov

Sexuálnou orientáciou jedincov sa už zaoberal známy Sigmund Freud, ktorý sa zaoberal ľudskou psychikou i sexuálnym zameraním osôb. Freud sa zaoberal vyhranenosťou sexuálnou orientáciou, k jeho názorom patrí, že sa všetci rodíme ako bisexuáli av priebehu dospievania sa prikláňame len k jednému pohlaviu. Ukrývaním sexuálnej orientácie u ľudí často dochádza k rôznym psychickým poruchám či k sexuálnej zvrátením.

V minulosti sa často mylne domnievalo, že akákoľvek iná orientácia ako heterosexuálne je spôsobená duševnou poruchou. Dnes sa však z tejto domnienky pomaly ustupuje, ľudia sú k ľuďom s inou sexuálnou orientáciou ďaleko ústretovejší, začínajú brať homosexuálov aj bisexuálov ako bežnú súčasť života. Najťažšie to býva pre rodičov takých jedincov, ktorí sa musia s touto sexuálnu orientáciu svojho dieťaťa vyrovnať.

V našej republike nie je známa žiadna špecializovaná organizácia, ktorá by združovala bisexuálov. Mnoho bisexuálnych žien sa radí skôr k lesbickej komunite a opačne, veľa bisexuálnych mužov sa hlási medzi gay komunity.

Skúška bisexuálne orientácie

Za bisexuálov sa často označujú aj ľudia, ktorí sa nevedia rozhodnúť, aké sexuálnej orientácie sú. Pri sexuálnych hrách vyskúšajú mužov aj ženy, zisťujú, čo im najviac vyhovuje. Mnoho ľudí sa samo označuje práve za bisexuálov z dôvodu, že nemajú vo svojej sexuálnej vzrušivosti jasno, testujú a zoznamujú sa so svojou vlastnou túžbou a orientáciou. K takým sexuálnym hrám často dochádza na spoločenských akciách, na večierkoch, kde sa ľudia osmelí značnou dávkou alkoholu. Ich zmysly sa mierne otupí, tým odhodí zábranu spoločenských prekážok a majú možnosť vyskúšať si to, čo je ich citu a vzrušivosti milé.

Život bisexuálov

Bisexuáli, teda ľudia, ktorí sú približne rovnako sexuálne priťahovanie ľuďmi oboch pohlaví, sa v spoločnosti nijako zvlášť bisexuáli nesprávajú. Veľakrát sa prispôsobí tlaku spoločenských zvyklostí, teda správajú sa spoločensky, majoritne ako heterosexuáli a svoje túžby po rovnakom pohlaví rieši v súkromí, neverejne. Veľa takých ľudí má svoje rodiny, deti, okolie ani netuší, že žijú v spoločnosti bisexuálov. O mnohých takýchto osoba si ľudia z okolia celý život myslia, že sú heterosexuálne.

Naopak mnoho pôvodných heterosexuálov, ktorí sa dostanú do takých podmienok, kde nemajú kontakt s osobami opačného pohlavia, ako sú internáty, väznice, armáda, sa z núdze poskytne príležitosť ukojiť svoje sexuálne túžby s osobou rovnakého pohlavia. Ide o tzv Náhradný sexuálne správanie. Akonáhle sa však taký človek dostane do bežných pomerov, kedy je osoba opačného pohlavia prístupná, v homosexuálnym správanie nepokračuje. V týchto podmienkach si ľudia najviac uvedomí svoju sexuálnu orientáciu, majú možnosť zistiť, či je ich orientácia výhradne heterosexuálne, či homosexuálne alebo bisexuálne.

Vhodní životné partneri bisexuálnych mužov a žien

Všeobecne sa dá povedať, že bisexuáli to nemajú s výberom svojho partnera jednoduché. Najvhodnejším druhom pre život bisexuála je bisexuál. Potom nikto v citovom páre netrpia žiadnymi predsudkami o túžbe svojho partnera, nikto ich neodsudzuje za ich nevyhranení sexuálne postoj. Obaja bisexuálne partneri majú skúsenosti s pohlavným stykom oboch pohlaví, dokážu sa vcítiť do potrieb svojho partnera. Veľký dôraz by však mali klásť na chránený sexuálny styk, z dôvodu častejšieho striedania partnerov, aby nedochádzalo k nežiaducim ochorenia.

Bisexuálne muži a ženy


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky