Celý náš život je tvorený vzťahy

Všetky vaše vzťahy - k veciam a strave, k počasiu, k doprave aj k ľuďom - sú odrazom vzťahu, ktorý máte sami k sebe a ktorý je zase silne ovplyvnený vzťahom, aký ste mali v detstve k dospelým.


Vtedajšie reakcie dospelých sú často totožné s vašou dnešnej reakciou voči vám samým, v negatívnom aj pozitívnom zmysle

Zamyslite sa na okamih nad slovami, ktorými sa karháte a obviňujete. Nie sú to rovnaké slová, ktorými vás napomínali rodičia? A akými slovami vás chválili? Som si istá, že ich používate aj vy.

Možno vás nechválili vôbec. V tom prípade to neviete ani vy a ste zrejme presvedčení, že sa nemáte za čo chváliť. Nedávam vinu vašim rodičom; všetci sme obete obetí. Rodičia vás nemohli naučiť nič iné, než čo sami poznali.

Podľa Sondra Ray, ktorá úspešne pracovala v oblasti medziľudských vzťahov

Je každý náš významný vzťah odrazom nášho vzťahu k jednému z rodičov. Kým nevyriešime tento prvotný vzťah, tie ďalšie nikdy nebudú podľa našich predstáv.

Naše vzťahy k okoliu sú prejavom našej osobnosti

To, čo priťahujeme, vždy zrkadlí naše určité vlastnosti alebo naše určitej presvedčenie o medziľudských vzťahoch - či už sa jedná o nadriadených, spolupracovníkov, zamestnancov, priateľov, partnerov alebo deti. Nepáči sa vám na nich presne to, čo vy sami robíte alebo by ste robiť chceli alebo čomu veríte.

Nepriťahovali by ste ich ani by vám nezkrížilo cestu, keby nejako nezapadal do vášho života.

Celý náš život je tvorený vzťahy


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky