Fáza psychorozvodu

V skutočnosti končí rozvodom síce zhruba každé štvrté, v niektorých lokalitách "iba" každé siedme, napriek tomu nejde o jav nejako okrajový. Aj Svetová zdravotnícka organizácia považuje rozvod za jednu z psychicky najnáročnejších životných situá


Právny stav je však len jednou stránkou veci. Tou druhou je "psychorozvod" zložitý proces vyrovnávania sa s rozpadom manželstva. Skôr pravidlom než výnimkou je psychorozvod v trvaní jedného až dvoch rokov.

Fáza psychorozvodu

1. Popretie

To predsa nemôže byť pravda! Ten druhý nás snáď len skúša. K čomu nás chce dotlačiť? Často posledná fáza, kedy je možné ešte niečo zachrániť. Časť návrhov na rozvod možno skutočne chápať ako volanie o pomoc, ako snahu niečo zmeniť.

2. Zúfalstvo

On to naozaj myslí vážněl Zrazu akoby sa nám zrútil svet. Žiadny z osvedčených prostriedkov nezaberá. Ani prosby. ani hrozby. Už nemô-žeme jesť. spať. nedokážeme sa sústrediť. nič nás nebaví.

3. Zloba

Další z deštruktívnych pocitov. Môže ísť však o fázu. ktorá má svoj zmysel.

Aspoň na čas si potrebujem dopriať pocit, že zlý je ten, kto ma opúšťa.

4. Druhá adolescencie

Začíname sa správať ako odtrhnutí z reťaze. Nadväzujeme náhodné pozná-mosti. Pomerne vysoké je aj riziko úteku k alkoholu. drogám, partaje. par-tičkám. sektám a prapodivným spoločenstvom. Všetko v snahe dokázať sebe i tomu, kto nás tak zradil (mnohokrát predovšetkým jemu), ako sme s to si svoj život ešte poriadne užiť.

5. Vyrovnanie

Až teraz prijímame realitu, možno s pocitom smútku, ale už bez zloby, zúfalstvo a potreby demonštrovať nezávislosť, nesvázanost a neviazanosť.

Nie každý dokáže dospieť až do poslednej fázy. Aby potom bol s to predchádzajúci vzťah naozaj uzavrieť a prípadne nadviazať nový. Výnimkou, bohužiaľ. nie je ani ustrnutie v ktorejkoľvek z fáz predchádzajúcich. Asi nie je potrebné príliš bujnej fantázie, aby sme si dokázali predstaviť dôsledky. Od dlhodobého popieranie reality, cez trvajúcej depresie či roky priživovaná nenávisť až po rokovaní, ktorým si stále chceme čosi dokazovať. A pritom sa nedokážeme od bývalého partnera skutočne odpútať. čo potom poznamenáva aj každú prípadnú novú partnerskú voľbu.

Prial by som vám, aby ste spomínanými fázami nikdy nemuseli prechádzať.

V opačnom prípade je možné ponúknuť aspoň nejakého sprievodcu, ktorý by vám pomohol dospieť až k onomu vyrovnanie ak prípadnému novému začiatku. Nájdete ho pravdepodobne v ordináciách, na ktorých dverách býva nápis, Poradňa pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy ".

Fáza psychorozvodu


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky