Genetická sexuálna príťažlivosť

Genetická sexuálna príťažlivosť (anglicky: Genetic sexual attraction, GSA) je sexuálna príťažlivosť medzi blízkymi príbuznými, ako napríklad medzi súrodencami. Tento jav bol pozorovaný u príbuzných, ktorí sa prvýkrát stretli ako dospelí.


GSA sa môže vyskytnúť ako dôsledok adopcie v prípadoch

Kedy adoptované dieťa vyhľadá svoje biologické predkov a nájde svojich príbuzných. Hoci je toto vzácny dôsledok adoptívnych stretnutí, v posledných rokoch môžeme, vzhľadom k veľkému množstvu adoptívnych stretnutie, tento fenomén pozorovať u veľkého množstva ľudí. Všeobecne toto pre obe strany pôsobí značné úzkosti, pretože táto sexuálna príťažlivosť je v rozpore s ich pevne zakorenenými sexuálnymi a morálnymi hodnotami, rovnako ako sa zákony.

Na GSA sa veľkou mierou podieľa fakt

Že ľudia hodnotia tváre podobnej tej ich ako viac atraktívne, dôveryhodné. Práve dedičnosť túto fyzickú podobnosť vytvára. Ďalším faktorom môžu byť spoločné záujmy a osobné črty, ktoré človek všeobecne považuje za príťažlivé u partnera. Dedičnosť týchto kvalít je však záležitosť veľké debaty.

GSA údajne postihne až polovicu všetkých súrodencov, ktorí sú vychovávaní zvlášť a spoznajú sa až v dospelosti.

Dôsledkom GSA býva z pravidla incest. Ten je však v niektorých krajinách trestný. Medzi tieto štáty patrí napríklad Česká republika a Nemecko. Naopak, v niektorých štátoch nie je incest považovaný za trestný čin (Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Turecko, Brazília, Japonsko, atď).

Genetická sexuálna príťažlivosť


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky