Knihomolům láska praje

Zatiaľ nie príliš frekventovaným uhlom pohľadu sa pokúsila zhodnotiť príčinu záujmu jedného pohlavia o druhé nemecká internetová zoznamovacia agentúra Parship.de. Z ankety, ktorej sa zúčastnilo dvanásť stoviek respondentov, totiž vyplynulo.


Že šanca čitateľov, ktorí túžia nájsť druha, sú podstatne vyššie ako tých, ktorí považujú knihy za zbytočnosť

Navyše majú náruživí čitatelia v očiach hľadajúcich aj podstatne väčšiu sexuálnu príťažlivosť. Aspoň tak súdi cez šestačtyřicet percent opýtaných, ktorí uviedli sklony ku knihomolství ako jednu z hlavných vlastností, ktoré hľadajú u vysnívaného partnera.

Medzi pohlaviami však aj v tejto otázke existujú pomerne značné rozdiely. Po sčítanom náprotivku túžia plných päťdesiatštyri percent oslovených žien, muži prezradili to isté želanie iba v tridsiatimi deviatimi percentách.

Približne každý desiaty účastník ankety pritom kládol dôraz na druh a kvalitu čítania, pre ktorej naliehavo žiadal jeho budúce vyvolený

Dával v tomto smere prednosť znalosti klasickej literatúry pred hltaním bestsellerov a populárnych románov, najmä z pier obľúbených ženských autoriek. Prinajmenšom štrnásť percent opýtaných je však ochotných nadviazať známosť za predpokladu, že druhá strana aspoň občas siahne po knihe.

Aj medzi náruživí knihomoľov sa však vyskytli odlišnosti podľa pohlavia. Tretina mužov nie je ochotná ani okom zavadiť o regály, v ktorých je vystavená čítanie blízka srdciam ich partneriek, ženy sú tolerantnejší. Obdobné sklony má samotná šestina z nich.

Knihomolům láska praje


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky