Nevera

V živote takmer každého páru je citlivým miestom sexualita, pretože to, čomu hovoríme sexuálna podvádzanie a nevera, môže vzťah rozbiť. Takéto správanie samozrejme môžeme bez veľkých okolkov súdiť aj odsúdiť.


Keď sa z neho naopak chceme niečo naučiť

Donúti nás bezpochyby ku skutočnej práci na sebe, pretože rozochveje naše základné obavy a neistoty, a my sa s nimi buď pokúsime skoncovať, alebo im naopak podľahneme. Ide o to, aby sme zostali v úzkom kontakte s prirodzenou vnútornou skúseností a vyhli sa tak pocitu viny, tak aj priamočiaremu obviňovanie partnera, ktorý nás podviedol.

Keď sa na veci pozrieme z tohto zorného uhla

Uvedomíme si, že ak človek zostáva s neverným partnerom, neváži si sám seba; zároveň nám však neunikne, že jeho nevery nejspíš signalizujú nejaké problémy v našom vzťahu, čo nastoľuje otázku na zamyslenie pre obidva z nás. Môžeme potom buď rozšíriť naše dosiaľ obmedzené chápanie sexuality, alebo naopak opustiť partnera, pretože sa necítime milovaní ani rešpektovaní. V oboch prípadoch pôjde o skúšku nášho rastu.

Ten, kto sa dopúšťa nevery, by si mal položiť niekoľko dôležitých otázok. Čomu sa vyhýba svojimi úniky vo vzťahu k sebe alebo k svojmu partnerstvo?

Aká frustrácia alebo čo nevyřčeného sa skrýva za jeho správaním?

Aké vnú tvorivé dobrodružstvo tým odvracia? Aké hlboké neuspokojenia tým popiera. Takéto vnútorné spytovanie svedomia je účinnejší než podriadenie sa predpisom morálky alebo výčitkám partnera. Nejde o to hrať sa na hodného chlapca alebo na hodnú dievča, ale chopiť sa tejto príležitosti, aby človek lepšie porozumel sebe.

Pri skupinovej psychoterapii, pri ktorej sme sa zaoberali milostnými vzťahom nám muž, ktorý služobne často cestoval, rozprával o svojich početných manželských neverách:

"Uvedomil som si

Že moje úniky väčšinou skrývali hlbokú nespokojnosť s manželským spolužitím, nespokojnosť, ktorú som sa neodvážil pomenovať zo strachu, že by sa všetko zrútilo. Nevera mi v podstate umožňovala prijímať status quo, ktorý by mi inak pripadal neznesiteľný. Táto stratégia mi umožňovala, aby som nebol zlý a nevyvolal krízu, a predovšetkým ma chránila pred bolestnú skúškou rozchodu. Tiež som si uvedomil, že ma nevery chránili pred tým, aby ma neopustila partnerka.

Pochoval som hlboko v sebe bolesť

Že som bol niekoľkokrát podvedený, intenzívnu bolesť, ktorá ma zbaví všetkých ilúzií o láske. Ako keby som si pre seba prisahal, že už nikdy nebudem verný žiadnej žene. To ma priviedlo k tomu, že som sa začal cítiť lepšie v takýchto zväzkoch, kde som miloval len napoly, určitým odťažitým spôsobom, a nemusel sa trápiť žiarlivosťou.

Vďaka zreteľnému utrpenie svojich partneriek

A to v prenesenom i doslovnom slova zmysle, som nakoniec pochopil, koľko úcty k daru lásky, ktorý mi ponúkali, mi chýbalo a nakoľko som pošliapal svoj vlastný ideál. Prelietavé avantúry umožňovali unikať hlbokej túžbe môjho vnútra, ktorá zúfalo usilovala o dobrý a šťastný blízky vzťah s druhým človekom.

Hlboko ľutujem, aké utrpenie som spôsobil ostatným

Súčasne však neklesajú pod ťarchou viny. Tento príbeh je môj a dnes mi pomáha utvoriť si pojem o láske oslobodené od vnútené morálne rigidity. Keď je zasiahnuté srdce, samo sa zacelí.

Viem, že už nebudem môcť žiť s partnerkou, ktorá má príliš úzke poňatie osobnej slobody

Každá intímna záležitosť by mala byť posudzovaná v kontexte s doterajším životom oboch partnerov. Potrebujem otvorené spolužitie, kde je každý partner natoľko zrastený so svojou osobnou premenou, aby pochopil, že nevere musí v prvom rade čeliť každý sám. "

Nevera


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky