Partnerské vzťahy - hlavný zdroj chorôb

Do partnerských vzťahov sa premietajú všetky naše mindráky ako z tohto, tak možno aj zo všetkých minulých životov. Samozrejme že spočiatku je vzťah presýtený momentom prekvapenia a zamilovanosťou.


Ale postupne, ako sa partneri viac a viac spoznávajú, objavujú aj vlastnosti menej ušľachtilé, ktoré sa im možno pôvodne darilo zakryť. Ľudia sa potom buď kvôli nim snaží neúprimne potláčať nepríjemné emócie a tváriť sa akoby nič, alebo sa k nim postaví čelom a snaží sa s nimi zmieriť.

Vo vzťahoch možno najviac trpí ego, zvyknuté na svoju neobmedzovanou dôležitosť. Avšak zrazu tu miesto JA je MY. To je moment, s ktorým sa väčšina partnerov nedokáže zmieriť.

Rozpad vzťahu môže nastať dvojakým spôsobom:

  • Keď sú partneri k sebe neúprimní, potláčajú v sebe emócie a skôr alebo neskôr vážne ochorie.
  • Ak sú k sebe úprimní a zvyšuje sa početnosť konfliktov, až vznikne pre oba neznesiteľná situácia a musia od seba.

Vzťah sa však nemusí rozpadnúť, ak sa obe strany ubezpečia, že proti sebe nebudú bojovať a všetko, čo ich stretne, využijú v prospech vzťahu

Napríklad sa objaví nevera. Podotýkame, že sa topí možná len u partnerov nepraktizujúcich tao. Taoisti totiž ani vo svojich myšlienkach nepripustí také silné rozptyľovanie energie. Existuje teoretická možnosť, že by chcel jeden z partnerov cvičiť s niekým iným. Ale ak by na to nemal súhlas svojho partnera, dopúšťal by sa vlastne podvodu a tým by ubližoval sám sebe i vzťahu. A vôbec, ak by už došlo k túžbe po inom, svedčilo by to o neúprimnosti, nahováraní si apod Nevera je hlavne útok na ego. Ego vlastnilo, malo, a teraz sa mu na to sápe nejaké iné ego. Situácia generuje neznesiteľné množstvo negatívnych emócií, pod ktorých ťarchou ľudia upadajú do depresií a sebaľútosti. Pritom by stačilo dať výpoveď egu, pozrieť sa na veci s humorom, a keď sú v hre ešte deti, uvedomiť si zodpovednosť.

Veľký význam má dlhodobo pestovať vzťah

Iba ten, ktorý prešiel mnohými krízami, sa prehlbuje a môže partnerom umožniť zážitky vyššieho rádu. Tí, čo neustále zo vzťahov utekajú v nádeji, že v ďalšom to bude lepšie, sa stávajú štvancami. Ako by chcel človek neustále meniť autá, ale pritom by si ani do jedného poriadne nesadol a nevychutnal si jazdu. A výsledkom nespokojnosti je choroba.

Odhadujeme, že v osemdesiatich percentách prípadov ľudia ochorejú kvôli nevyváženým vzťahom

Bohužiaľ nie je šanca na rýchle zlepšenie, pretože spoločnosť, v ktorej žijeme, netúži po múdrosti a trvalých hodnotách. Je to dané už schodkov mozgových hemisfér (silne prevažuje vplyv ľavej - racionalita, analýza - a potláča sa vplyv pravé - tvorivosť, intuícia). Naviac je veľká nevyváženosť medzi hlavou, čoby zástupcom hmoty, a bruchom (solar plexus), kde je sídlo duchovnej energie.

Prvým krokom v náprave vzťahov by mohla byť reflexná terapia. Veľmi ľahko sa dá zvyknúť napríklad na to, že si partneri sadajú k televízii tak, aby na seba vzájomne vystrčili chodidlá. Stláčaním a hladením chodidiel sa zbaví nepríjemných zábran a sú ochotnejší si urobiť dobre.

Partnerské vzťahy - hlavný zdroj chorôb


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky