Prečo je sex pre vzťahy tak komplikovaný?

Sex u zvierat slúži k plodeniu mláďat, poťažmo teda k šíreniu génov. U človeka je rovnaké. Lenže ľudský sex funguje aj ako zábava, spôsob boja alebo prenášania pohlavných chorôb a tiež ako prostriedok, ktorým možno rozvrátiť alebo zlepiť dohromady vzťah.


Prečo sme v tomto ohľade tak komplikovane nastaveni? Je to snáď súčasť našej prirodzenosti?

Prečo je sex pre vzťahy tak komplikovaný?

Odpoveď znie: áno aj nie. Sex je komplikovaný takmer u všetkých organizmov, ale je pravda, že v ľudskom poňatí ide o niečo trochu iné. Rozhodne sa neobmedzuje len na genitálie a rozhodne nejde o čisto fyzický kontakt. Sex sa môže odohrávať fyzicky medzi dvoma (alebo viacerými) ľuďmi, ale napadlo vás niekedy, že k nemu dochádza aj pri telefonickom rozhovore, pri tanci, u dobre uvareného jedla alebo v našej mysli?

Takže žiadny biologický proces, ale zložitý biokulturní akt, ktorý sa premieta aj do kvality našich vzťahov a vie ich pekne skomplikovať. Alebo tiež uľahčiť. "Výskumy ukazujú, že spokojnosť vo vzťahu úzko závisí tiež na sexuálnej spokojnosti. Inými slovami, ak máme problém vo vzťahu, skôr či neskôr sa odrazí aj v sexe.

Samozrejme to platí aj obrátene:

Ak máme problémy v sexe, časom sa objavia aj vo vzťahu, "hovorí psychologička a sexuologička Laura Janáčková z Inštitútu partnerských vzťahov, ktorá preto odporúča problémy riešiť a neodsouvat je. "Až na sexuálne vyprahnutosť nášho partnera žiadny iný problém sexom nevyriešime, iba jeho riešenie oddialime." K pochopeniu toho, prečo sme tak zložito nastaveni, nám pomôžu poznatky z evolúcie a tiež trocha antropológie. Naše základné biologické založenia cicavcov nás poháňa mať v nejakej podobe sex, takže narážame aj na všetky problémy a výhody, aké poznajú aj ostatné zvieratá. Okrem toho sa ale veľká časť našej sexuálnej aktivity premieta do toho, ako dobre spolu vieme vychádzať.

Keď sex nie je len sex

Slovo "sex" na základnej úrovni odkazuje na proces výmeny gamét (spermia a vajíčko) medzi dvoma organizmami, čím dochádza k reprodukcii. Ale aj pre tie najjednoduchšie zvieratka je sex napodiv viac než obchodovanie s gamétami. Aby ste sa dostali do bodu, kedy si môžete vymieňať gaméty, musíte začať nejakým spôsobom vyjednávať.

Vlastne je to celkom fuška

Organizmus musí prechádzať miestnym ekosystémom, nájsť potenciálneho partnera, presvedčiť ho k výmene gamét a potom, potom čo k nej dôjde, sa čo najlepšie nastaviť pre ďalšiu výmenu alebo sa presunúť ďalej a hľadať ďalšieho potenciálneho druha. Sex sa teda aj u najprimitívnejších zvierat neobmedzuje len na samotný akt, ale ide o sériu udalostí a vyjednávanie s ťažko predvídateľnými výsledkami. Prečo?

Pretože je to ideálny spôsob, ako zaručiť biologickú pestrosť, dôležitú pre prežitie druhu. A čo potom chudák človek, keď aj had, ryba, pavúk alebo akékoľvek iné zviera nevezme v sexe zavděk susedom, ale pachtia sa za potenciálnym partnerom cez hory a doly, bez toho aby si bolo isté, že nejaký sex bude?

Ako ľudia máme evolučne najbližšie k primátom a tí majú sex nielen podobne komplikovaný ako my

Ale tiež ho často prevádzkujú bez súvislosti s rozmnožovaním. Hlavne ľudoopy (naši najbližší príbuzní) sexuálnymi aktivitami nadväzujú priateľstvá a zahajujú či ukončujú boja. Výlučne u človeka má však sex okrem biologického a sociálneho rozmeru aj kultúrne a psychologický aspekt.

Každý z nás vnáša všetky doterajšie skúsenosti nielen do sexuálneho kontaktu, ale aj do každej myšlienky, fantázie či úvahy o ňom

Premietame do neho nielen svoje pohlavia a momentálnej očakávania ohľadom jeho či jej spoločnosti, ale celý náš osobný život vrátane minulosti, predchádzajúcich skúseností, sexuálnej orientácie, veku, zdravotného stavu, náboženského, politického a ekonomického presvedčenia, skrátka celej svojej osobnosti. Fakt, že sex plodí potomstvo, je pre nás stále dôležitý, ale vieme tiež, ako si sexu užiť bez toho.

Medzi nami zvieratami

Je zvláštne, že napriek tomu, ako veľmi nám sex komplikuje vzťahy, v ňom stále pokračujeme, a dokonca sa z neho tešíme. Vlastne to len dokazuje, ako je pre nás dôležitý. Ľudská povaha je hlavne o spoločenskom styku, spojenia a interakciu medzi ľuďmi, o výmenách myšlienok a pocitov - a sex je toho ústrednou súčasťou.

"Človek je tvor sexuálny od svojho narodenia až do konca života, a ľudská sexualita teda viac či menej ovplyvňuje celé jeho bytie. A to nielen v rámci jeho individuality a partnerských vzťahov, ale tiež v širokej sociálnej rovine, "hovorí Laura Janáčková a hneď ponúka príklad:

"Pozrime sa napríklad na flirtovanie či zvádzanie

Stretávame sa s ním denne, bežne potrebné aj v práci. Žena sa snaží byť príťažlivá, muž silný a výkonný a obaja potom iste poteší, keď si to niekto všimne a ich úsilie ocenia. Zvýši sa im sebavedomie, a ich cesta k vytýčenému cieľu bude teda jednoduchšie a príjemnejšie. Jemné flirtovanie môže človeka aj pozitívne motivovať k podávaniu vyšších výkonov. "

Priznajme si, že v určitom ohľade sme stále zvieratá a tiež tak reagujeme. Keď napríklad žena povie mužovi pri sexe: "Ty si ale zviera!" Myslí to ako lichôtku, ocenenie jeho vášnivého a temperamentného správanie. Inými slovami: muž vypol rozum a sebaovládania a začal sa správať pudovo a inštinktívne.

Podobne aj ženu poteší, keď v posteli začuje, že je "divoká mačka". Vďaka zvieraťu v nás tiež nás ženy nepriťahujú dobrí chlapci. Dobre vieme (rozumom), že ideálny partner je hodný, spoľahlivý a oddaný rodine. Ale kolená sa nám podlomia pri pohľade na drsňáka, ktorý sa s nami nebude "mazať", a napriek tomu má povesť "lámača dievčenských sŕdc".

Prečo?

Hoci sa spoločnosť síce snaží vtesnať sexualitu do jasne vymedzeného šuplíka, nastaviť pravidlá, čo je vhodné a čo je neslušné, tá divá mačka v našom vnútri túži po spontánnom sexe a po vášni oslobodenej od spoločenských predsudkov. Drsňáci proste majú niečo, čo dobrí chlapíci nie, a síce viac mužského hormónu testosterónu.

Čím vyššia je jeho hladina, tým väčšiu tendenciu má muž riskovať, súťažiť, hnať sa za svojím bez ohľadu na spoločenské zábrany, zapojiť fyzickú silu as protivníkom sa v prípade potreby aj pobiť. Ženskému inštinktu tak našepkáva: "Budem ťa vedieť ochrániť a dám tí silné a zdravé deti." Ktorá žena by odolala? Často neodolá ani tá zadaná, ktorá už má doma päť detí s mužom, o ktorom tvrdí, že ho miluje. A tak zvyčajne nastane problém a vzťah sa komplikuje.

Ešte je tu rozum

V tom horšom prípade si v takom prípade ani neuvedomíme, o čo ide. Podľa doktorky Janáčkovej totiž ľudia často zamieňajú alebo stotožňujú lásku so zamilovanosťou, či dokonca sexuálnou príťažlivosťou: "Pritom ten druhý nás môže napríklad sexuálne priťahovať, bez toho aby sme k nemu cítili skutočnú lásku.

Zamilovanosť tiež často prichádza až ako druhá:

Najprv sa nám niekto páči, zdá sa nám atraktívna a je pre nás eventuálne aj sexuálne príťažlivý a až potom pri reálnom či pomyselnom kontaktu s ním začínajú naše hormóny, šťastie \'intoxikácie naše telo a my sa zamilovávajú. A láska prichádza až nakoniec, až v čase, keď prvá vlna citov opadla a my máme možnosť si uvedomiť skutočné ľudské hodnoty. "

V lepšom prípade vieme, ktorá bije, a vyhovárame sa na volanie prírody. Lenže to tiež nie je východisko. Ako ľudia sme dostatočne intelektuálne vybavení, aby sme sa so svojou sexualitou v širšom slova zmysle naučili zachádzať ku svojmu prospechu a bez toho, aby sme niekomu ublížili. Ako by sme mali chápať vzťahy a správať sa v nich, aby sme si zbytočne nenabíhali a neboli sklamaní a zranenia alebo nezraňovali iné?

"Čo je v tomto prípade asi najdôležitejšie, je uvedomiť si a ujasniť ciele nášho konania

Ak hľadáme stáleho partnera, budeme sa správať určite inak, ako keď sa napríklad chceme len pobaviť. A to isté platí aj pre mieru intenzity času, prostriedkov či energie, ktorú chceme vynakladať, "podotýka Janáčková. "Inak sa žena bude venovať výberu oblečenia, líčenia a účesu, keď pôjde na prvé rande, než keď si vyrazí so svojím kamarátom napríklad do kina. Prevezmeme Ak zodpovednosť za svoje správanie, ochránime pred zbytočným sklamaním seba aj okolie. "

Utekať pred sexom skrátka nemá význam, pretože by sme sa vyhli leda vlastným sexuálnym kontaktom. Sex ako taký je totiž všadeprítomný. Preto je asi najlepšie zoznámiť sa s tou divokou mačkou či zvieraťom tam vo vnútri, aby sme ich trochu spoznali a vedeli, čo od neho môžeme čakať.

Prečo je sex pre vzťahy tak komplikovaný?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky