Predmanželská zmluva a jej vplyv na manželstvo

Riadite sa heslom, že veriť môžete len sebe? Ste nedôverčivými aj v oblasti súkromnej? Aj keď svojho partnera milujete tak, že viac to snáď už ani nejde, máte určité semienko pochybností? Ako by aj nie. Stačí sa pozrieť na rozvodovosť.


Sú páry, ktoré sa nevezmú, či už z akéhokoľvek dôvodu

Potom sú páry, ktoré si sľúbia vernosť, lásku pred Cirkvou, či úradné mocou. Lenže, tu sa hodí príslovie "sľuby, chyby". De facto každé druhé manželstvo sa rozvádza. Štatistiky rozvodovosti hovoria neúprosne. Môžete mať to šťastie, že zrovna Vaše manželstvo bude patriť k tým "prvým", alebo aj nie. Lenže, ako sa k danému postaviť? Keby ste tak poznali budúcnosť? Lenže, to nikto z nás. Ak by tomu bolo inak, tak nie je toľko manželstiev, koľko prebieha.

Rozvodovosť

Rozvod ako taký nie je vôbec príjemnou záležitosťou. A čo až potom ťahanice ohľadom majetku. Mnohé môže pomôcť vyriešiť predmanželská zmluva. V podstate žiadna novota, ale stále nie je u všetkých párov využívaná. Prečo tomu tak je? Uzatvorením predmanželskej zmluvy svojím spôsobom druhému hovoríme, že mu neveríme. A predmanželská zmluva sa uzatvára ešte pred uzavretím sobáša. Potom, keď si druhý z partnerov vezme nedôveru náprotivku príliš k srdcu, nemusí tiež na sobáš vôbec dôjsť. Predmanželská zmluva môže pomôcť pri rozvode, ale môže tiež zasadiť nepríjemný klin do vzťahu.

Predmanželská zmluva - nielen pre značne hnuteľné

Hovoríte si, že predmanželská zmluva nie je nič pre Vás? Nevlastníte žiadne akcie, zlato, domy a pod? Predmanželská zmluva však nie je len doménou tých majetnejší. K predmanželskej zmluve je dobré sa uchýliť už len v prípade, že ste napríklad majitelia bytu. Všeobecne, majetok, s ktorým vstupujete do manželstva, je Váš. To, čo potom získate počas manželstva, bude Vás oboch rovnakým dielom. Teda, ak sa nedohodnete inak. Lenže ústnej dohoda je jedna vec, a písaná druhá. Keď Vám to klape, ste zamilovaní, tak si svojím spôsobom ani nepripúšťame, že by to malo byť inak. Na lámanie chleba, a pranie špinavej bielizne však dôjde pri rozvodovom státí. Aj z anjela sa môže razom stať diabol, ktorý okolo seba kope, a snaží sa získať, čo sa dá, či už bola ústna dohoda akákoľvek. Preťahovanie rozvodu, rovnako ako množstvo nepríjemných slov, ktoré môžete od protistrany počuť, sa môžete vyhnúť, neponecháte ak pred uzavretím manželstva nič náhode. Reč nie je o ničom inom ako o predmanželskej zmluve.

Keď predmanželskú zmluvu chce len jeden z dvojice

Nie je však výnimkou, že po predmanželskej zmluve prahne len jeden z dvojice. Nemožno jednoznačne povedať, či je to skôr muž, či žena. Všetko je závislé do majetku a dôvere. S predmanželskú zmluvou potom skôr nebude súhlasiť jedinec, ktorý má menší majetok, ako jeho náprotivok. Na tom napokon nie je nič divného. Lenže, ako sa dostať z bludného kruhu? Čo keď sa pár nemôže jednoznačne dohodnúť, či predmanželskú zmluvu áno, či nie? Čo keď obaja trvajú na svojom?

Keď trváte na predmanželskej zmluve

Trváte Vy, alebo Váš náprotivok na predmanželskej zmluve? Avšak druhý z Vás nechce o predmanželskej zmluve ani počuť? Asi ťažko si hodíte korunou. Panna, alebo orol v tomto prípade pravdepodobne nerozhodnú. Ak je v páre jeden, ktorý na predmanželskej zmluve trvá, kým druhý nesúhlasí, dôjde skôr alebo neskôr k ústupku z jednej strany. Teda v prípade, že nedôjde k inému kroku, ktorým môže byť rozchod. Môžete spolu chodiť krátko, alebo aj dlhé mesiace, roky. Rozchod môže prísť, či už sa poznáte krátko, alebo dlhšiu dobu.

Predmanželská zmluva - dôvod k rozchodu

Predmanželská zmluva môže byť dôvodom, prečo sa rozídete. Možno, že vo svojom okolí poznáte páry, jedinca, ktoré za sebou majú nepríjemné obdobie spojené s predmanželskú zmluvou. A tak paradoxne, predmanželská zmluva, ktorá môže páru pomôcť pri rozvodovom konaní s rozdelením majetku, môže vzťahu uškodiť, a to ešte skôr, než vôbec dôjde k uzavretiu manželstva. Ak však jeden z Vás ustúpi, nehľadiac na to, či sa bude jednať o iniciátora predmanželskej zmluvy, alebo prijímajúcej strany, dôjde k už spomínanému ústupku. Prijímajúca strana môže súhlasiť pod podmienkou, že bude môcť do predmanželskej zmluvy "hovoriť", a nebude sa jednať len o jednostrannú záležitosť.

Nesúhlas so znením v predmanželskej zmluve

Predmanželskú zmluvu si môžete v základných bodoch spísať sami, a následne potom požiadať o pomoc príslušného právnika. Len tak "na kolene" spísať predmanželskú zmluvu, hoci by bola notársky overená, vám nemusí priniesť žiadny úžitok. Neznalosť zákona sa neospravedlňuje, a tak, je možné, že rozvodový súd potom nájde v predmanželskej zmluve, laicky napísané, trhliny. Takáto zmluva môže byť neplatná, či rozporuplná ai Čo však v prípade, že jeden z Vás nesúhlasí so znením predmanželskej zmluvy, či už kompletne, alebo len z určitej časti? Opäť je to teda o dohovore, ústupkoch. A opäť môže dôjsť k nepríjemným hádkam, ktoré môžu vyústiť až do rozchod.

Predmanželská zmluva - citlivá záležitosť

Sami vidíte, že otázka predmanželskej zmluvy nie je vôbec jednoduchou záležitosťou. Keď už obaja s jej existenciou budú súhlasiť, môže nastať zádrhel pri jej vypracovaní. Svojím spôsobom tak vzťah prechádza nemalú skúškou, ktorá preverí ich vzájomnú lásku, dôveru a individuálne vnútornú silu, psychickú vyrovnanosť ai Už z vyššie uvedeného sa tak mnohí pary ani k predmanželskej zmluve neuchyľujúci. A potom buď idú do manželstva, alebo spolu budú žiť bez toho, aby sa vzali. Opäť sme teda u paradoxu, že to, čo nám môže prípadne v neskoršom období pomôcť, bude dôvodom, prečo neurobíme významný krok v našom živote - nevezmeme sa.

Dôvera v partnera a písané slovo

Celý vzťah je vlastne založený na našej vzájomnej dôvere. Dôvera je popretkávané do každého nášho dňa, od chvíle, čo sa prebudíme, až po moment, čo zaspávame. Aký by to bol život, keby ste naozaj nemohli nikomu veriť, len sami sebe? Ako by ste sa vnútorne cítili, keby ste museli neustále zisťovať, či Vám niekto neklame, nemyslí to s Vami úprimne, balamutí Vás apod? Boli by ste spokojní s takým životom? Večne žiť s tým, že čokoľvek ten druhý povie, nemusí byť pravda? To, je, ako by ste stáli na jednej strane barikády, zatiaľ čo všetci ostatní na strane druhej. Ak nebudete dôverovať náprotivku, potom Vám vlastne nepomôže ani sama predmanželská zmluva. V takomto vzťahu by ste nemohli ani fungovať. Boli by ste doslova paranoidný, keby ste vo všetkom videli podvod, klamstvo, zastierací manéver. A tak by sa tiež mohlo stať, že ešte ako uschne úradnú pečiatku na predmanželskej zmluve, rozídete sa so svojím náprotivkom.

Váha písaného slova

Bezpochyby platí príslovie "čo je napísané, je dané". Lenže život nie je len čiernobiely, aj keby ste sa o to akokoľvek snažili. Život je naopak plný farieb. A dokonca aj čierna má plno odtieňov šedi. Rovnako tak, ako biela, ktorá pomaly môže prechádzať v krémovú, až žltú. Bude síce pekné, že budete v rukách držať predmanželskú zmluvu. Na čo Vám však bude, keď už nebudete mať koho držať za ruku, prechádzať sa s ním v parku, radovať sa zo spoločných zážitkov? Budete sami sa svoju predmanželskú zmluvu, ktorú si tak akurát môžete založiť do dokumentov, ktoré stratili platnosť. Vždy za každú cenu trvať na svojom, stoj čo stoj, tak nemá moc zmysel. Ak ste však ako Vy, tak Váš náprotivok rovnakého názoru ohľadom predmanželskej zmluvy, potom ju môžete mať ako prípadnú záruku pri rozvode. V tomto prípade Vám môže pomôcť. Život však nie je nalinkovaný, tak ako si jeden, či druhý predstavujeme. Nikdy nebudeme mať všetko pod kontrolou. A tak miesto neustáleho premýšľania, čo by, keby, sa snažte aj žiť. Užívajte si, že nie ste sami, že máte komu sa zveriť, schúliť sa do náručia, zaspať v objatí. Nie každý má to šťastie.

Predmanželská zmluva a jej vplyv na manželstvo


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky