Sexuálne fetišizmus

Fetišizmus je erotické zameranie na určité druhy predmetov (napr. spodná bielizeň, topánky, doplnky atp.) Či na istej časti tela (napr. nohy, prsia, ruky, atp.). Zdravotnícke štatistické a diagnostické manuály uvádzajú fetišizmus ako parafilii.


Pôvod slova fetiš pochádza z portugalského výrazu Fetic

Ktorý označuje umelecký artefakt sa symbolickým erotickým významom. Tento artefakt bol akýsi kultový objekt, ktorý bol zbožňovaný a uctievaný a hocikedy mu boli pripisované nadprirodzené schopnosti. V mnohých primitívnych náboženstvách bol uctievaný ako modla. Prvýkrát použili nezávisle na sebe slovo fetiš Richard von Krafft-Ebing (1886) a Alfréd Binet (1887).

Určité uctievanie javov, telesných častí alebo predmetov je bežný jav

Ktorý je súčasťou normálnej sexuality. Napríklad sex s partnerkou v sexi bielizni, latexu či topánkach na vysokom podpätku sa berie ako normálny exotickejšie forma sexuálneho styku. Daný jedinec tak výrazne uprednostňuje partnera, ktorý bude oblečený do istých kostýmov z daných materiálov, bude mať požadované doplnky či chcené telesnej prvky. Tieto atribúty potom následný sex oveľa viac napĺňajú. Podobne tomu je so zvýhodňovaním pri výbere partnerov, ktorí sa nám viac páči (blondíny, svalovci, chudé dievčatá, černosi atď.).

Za klinicky diagnostikovateľný parafilii býva fetišizmus považovaný až vtedy, keď sú dané stimuly zásadnou podmienkou vzrušenie a uspokojenie alebo kedy z veľkej časti nahrádzajú interakciu s partnerom a sú pred ním preferované.

Táto deviácie však nie je nebezpečná, ak dokáže parafilik zvládať svoje pohnútky a nie je nebezpečný sebe či okolia

Fetišizmom môže byť motivované nezákonné konanie pri získavaní lákavých kusov bielizne napríklad z cudzích čistiarenských šnúr, avšak spoločenská nebezpečnosť tejto činnosti je výrazne menšia ako u sexuálneho násilia a systematicky sa jej nedopúšťa významnejší podiel fetišistov. Ak sa u závažnejšieho trestného činu nájde rokovania fetišistickej povahy, potom taký čin nebýva prvotne podmienený púhym fetišizmom, ale skôr nejakú závažnejšie deviáciou, inú osobnú poruchou alebo charakterovými vlastnosťami.

Väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že je táto parafílie, rovnako ako väčšina ostatných, človeku vrodená a že záleží predovšetkým na ňom a na výchove, ako sa prejaví a ako ich bude uspokojovať. Zaradenie parafilií ako takých medzi psychické poruchy je všeobecne spornou otázkou a fetišizmus patrí medzi tie, ktorého medicinalizace a patologizáciu je často spochybňovaná.

Sexuálne fetišizmus


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky