Sexuálne spolužitie

Zdrojom rozporov pri inak bezporuchovom priebehu sexuálneho styku a normálnu sexuálnu funkciu oboch partnerov bývajú odlišné požiadavky partnerov na frekvencii styku, na jeho miesto, čas, formy a variácie.


Uplatňuje sa rozdielna apetencie, vzrušivosť

A orgastická schopnosť aj potreby a možnosti týkajúce sa trvania styku, jeho prípravy a dohry.
Rozpory bývajú v požiadavke na častosť sexuálneho styku. V mladých manželstvách sa častejšie stretávame s väčšími požiadavkami muža, keď muž chce napr styk denne a žene by styk vyhovoval raz za týždeň. Nejde o patológiu, obe požiadavky sú v norme, ale rozdiely medzi nimi sa môžu stať zdrojom značného napätia.

Predovšetkým je potrebné viesť manželov k pochopeniu partnera

Aby jeho požiadavky prestali považovať za schválnosť alebo sebectvo. Partner, ktorého apetencie je nižšia, sa môže snažiť vyhovieť, ale riskuje, že pri častom nútenie sa k výkonu, ku ktorému sa spontánne necíti disponovaný, bude jeho potešenie klesať; môže narastať nechuť až odpor k styku. To má predovšetkým pochopiť partner s väčšou apetenciou. Vyplýva z toho aj požiadavka obhajovaný niektorými autormi, že k styku má dochádzať len vtedy, ak majú obaja manželia chuť, a frekvencia styku sa teda má riadiť podľa partnera, ktorý má nižší apetít.

Na druhej strane sa partner s vyššou sexuálnou apetenciou môže za takých okolností dostávať do tenzie

Ak má lôžko vedľa svojho manželského partnera, cíti ak sa ním sexuálne priťahovaný, vzrušuje ak sa, ak dochádza dokonca k nežnostiam, ktoré menej vzrušivý partner často rád prijíma alebo aj vyžaduje, sexuálne pochody sa rozbiehajú a býva niekedy ťažké ich zabrzdiť a zachovať si pri tom dobrú pohodu. Neuspokojená sexuálna túžba sa v manželstve nezriedka mení v pocity agresie voči partnerovi; vzrušený manžel si nedokáže len tak "ľahnúť a zaspať".

Takéto situácie vedú u muža niekedy k ventilu v onanii

(čo možno schváliť, napodiv to však niekoľko manželiek, ak sa o tom dozvie, napáda ako nemravnosť, zvrhlosť či sexuálnu úchylku partnera) alebo k neverám so všetkými možnými rizikami pre manželstvo.

Namiesto jednoznačného prispôsobenie sa menej vzrušivému partnerovi odporúčame preto podľa možností radšej kompromis v smere strednej cesty.

Sexuálne spolužitie


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky