Tantrická masáž a liečenie

Ak vnímame naozaj svoje telo a dotyky, odpojíme sa postupne od riadenia mysle a svoju pozornosť presunieme k prítomnému zážitku. Pokiaľ je pozornosť toho, kto nám dotyk poskytuje venovaná určitej časti tela, smeruje tam energia oboch zúčastnených.


Posielame tomu miestu spoločne vedomia. Deje sa tak na úrovni celého tela, od hlavy, až po plosky nôh.

V našom tele sú rizikové miesta, energetické brány, ktoré volajú po pozornosti naliehavejšie. Buď sa tam energia nedostáva, alebo sa tam hromadí. Celotelová masáž v pozornosti je tak doslova prieskumným úlohou, prerozdeľovaním, harmonizáciou.

Celý proces je zároveň meditáciou a spolubytím oboch zúčastnených, pri ktorom vnímame základné vnemy ako je dych, teplo, tlak, mrazenie, príjemné vzrušení.Už takto prevedená masáž celého tela, bez toho aby sme sa obzvlášť venovali erotogénnym zónam či pohlavia, je tantrickou liečivou masážou.

Nárast energie-uvoľnenie v potešenie

Prežitok potešenie je vlastne vzbudenie a vzrastajúcou energiou, pri čom sa telo nesťahuje, ale naopak sa v dôvere otvára. Niekedy si najskôr musíme uvedomiť, čo tvorí naše hranice, čo nás zväzuje a bráni v rozšírení. Ak sa uvoľníme, odovzdáme sa vyššej múdrosti tela, ktorá nie je zväzovanie kultúrou našej výchovy, rodinnými presvedčeniami či predchádzajúcimi zraneniami. Napojíme sa na spontánnosť, autentickosť a pravdivosť .. Zvlášť u žien sa pocity potešenia a radosti dostaví už na terciárnych či sekundárnych erotogénnych zónach. Sú to presne tie oblasti, ktoré síce nie sú priamo zdrojom, ale podporujú tok energie. Kým u niekoho sa prejaví pri masáži plôšok nôh, členkov, u iného nájdeme zdroj napr na kostrči, učňoch lalôčikoch, na šiji či vnútornej strane stehien. Jemná zmyselná masáž podporuje našu radosť a pozitívne prežívanie tela. Fantázia, hravosť a kreativita v dotyku môže byť doslova elixírom pre unavenú dušu. Potešenie, ktoré vníma naše telo, z nás následne môže vyžarovať von pre iné. , Narozdiel od sebaobviňovanie či odopieranie si až sebemrskačství, čo je niekedy sprievodným javom duchovných hľadačov.

Intímna masáž - silný energetický zdroj

Keď telo volá SOS, je to najsilnejší zdroj k oživeniu, ktorý je k dispozícii. Pokiaľ však neprepadne telo akejsi letargii a neodpoja sa. Tu pomôže trpezlivosť, pozornosťou, láskou a prijatím prilákať dotknutého naspäť k vnímaniu zážitku. Bez naliehanie a jemne, aby sme sa potom mohli vrátiť k zdroju. K intímne masáži pristupujeme v stave dôvery a plného prepojenia srdcom. Jedná sa o hlboký vstup do intimity človeka, ktorý je vedený rituálne, s empatiou as úctou.

Tantra využíva sexuálnej energie k zážitku, ktorý by mal človeku navodiť vyšší energetický stav, rozširujúce sa postupne do celého tela. Venujeme Ak teda pozornosť pohlavia, tak v tomto rámci a s týmto zámerom. Nachádzame sa v oblasti s najväčším energetickým potenciálom pre výživu celého tela. A zároveň v oblasti, ktorá nesie často najhlbšie zranenia a traumy. Už to, že si dovolíme vstúpiť do tejto oblasti s cieľom objavovania a vedomého prieskumu v sebe nesie veľkú dôveru, otvorenie svojich hraníc za bežné konvencie a tzv dovoleného. Tantra teda zo svojej podstaty svojho učenia môže vstúpiť tam, kam bežná terapia jednoducho nemôže. Prvým krokom je teda spracovať a dovoliť si ono nevedno, pristupovať k svojmu telu posvätne a chápať prežitok potešenie a sexuálne radosti ako jednoznačné právo každej bytosti. Takto chápaná masáž nie je náhradou sexuálnych intímnych vzťahov, ale veľmi jemnú terapiu na úrovni duše. Hľadáme zamrznutá miesta, strachy, proste všetko, čo nás blokuje a vlastne sa nám ozýva v bežnom živote-i tom partnerskom. Tento rituál nám dovolia prežiť svoju sexualitu v čistom stave bez osobného zaťaženia. Cieľom je skvalitnenie zážitku a jeho rozšírenie do celého tela. K tomu nám opäť dopomôže riadené dýchanie, prepájanie častí tela dotykom.

Sexuálna mágia a alchýmia

Nie je ničím iným než vedomou prácou s touto nakumulované energiou, ktorá prúdi chrbticou predovšetkým k srdcu a k centru vedomia až k vyššiemu prepojenie na temene. Jej účinok je silný - energia ohňa, ktorá dokáže vytvoriť nový život, dokáže presvetľovať našu intuíciu a dovoľuje nám prežívať extatické meditačné stavy, prerazí nevyjadrené emócie, dá slobodu hlasu, môžeme pocítiť stavy prepojenie s celkom, splynutie, beztiaže. Naše energetické telo, ak mu to dovolíme, sa rozširuje podobne ako pri iných tranzovních technikách ďaleko za hranicu kože, fyzického tela.

V rovine telesných vnemov je možné sa cielene zamerať na prepojenie jinové a jangové časti sexuality, či inak povedané mínusového a plusového bodu

Iné miesta tela a pohlavných orgánov / joni a lingam / znamenajú ono ženské, receptívne vnímanie sexuality, iná sú pri stimulácii plusová, mužská. Ak dokážeme vybalansovať ich vnímania-v tomto prípade stimuláciou pri masáži-dochádza k akejsi integrácii vnútri nášho tela, k úplne novému zážitku silnej energie - ktorá nesmeruje k orgasmickému uvoľneniu, k výkonu či hmatateľnému výsledku s koncom, ale k rozšíreniu extázy až za hranice fyzického tela. A tiež k zážitku nepominuteľné plnosti a hojnosti. Aj keď ide o pokročilejšie stavy vedomia, v tantre ich môže byť práve vďaka silnému "zdroju" dosiahnuté veľmi rýchlo u tých, ktorí sú vnímaví a majú skúsenosť s nejakým druhom meditácie. Aj keď sa môže javiť v tomto poňatí človek ako energetický čip, batérie s mínus a plus, ľudský tantrický rozmer dostáva akýkoľvek riuál práve tým, že sme v neustálom kontakte so svojim srdcom (i pohlavím), láskaví, citliví a empatickí. Tento zážitok extázy bez cieľa a orgazmu je veľmi ozdravovací pre ženu i muža.

Tantrická masáž a liečenie


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky