Vzťahy predstavujú duševné príležitosť, nie priestor pre smenu potrieb

Mnoho z nás má mylnú predstavu, že zmyslom vzťahu je nejakým spôsobom naplniť naše potreby a túžby. Pátrame po tom, čo by sme mohli zo vzťahu vyťažiť, miesto aby sme zisťovali, čo do neho môžeme vložiť.


Z takéhoto pohľadu nepredstavujú vzťahy často nič viac než len prostriedok na smene potrieb

My niečo potrebujeme (istotu, lásku, dôvernosť), aj on niečo potrebuje (bezpečie, spoločnosť, sex). Keď narazíme na dobrú zhodu, obe strany mlčky súhlasia so vzájomným obchodom a nazvú ho láska. Práve kvôli tomuto modelu založenému na transakciu pôsobí toľko vzťahov prázdno a nefunkčné. Nie je v nich vôbec nič ozajstného ani dôverného. Keď pominie prvotné vlna nadšenia, stáva sa z posvätného puta spíš obchodná zmluva.

Priznajme si to. Všetky to máme hlboko v sebe a využívame vzťahy k nesprávnemu účelu - aby sme skoncovali so samotou, uľavili depresii, spamätali sa z predchádzajúceho rozchodu alebo našli istotu. Lenže problém tkvie v tom, že od toho tu vzťahy nie sú.

Vzťahy predstavujú duchovné príležitosť k osobnému rastu

Neexistuje väčší priestor, kde by ste mohli objavovať svoju schopnosť milovať, odpúšťať, súcitiť, nachádzať svoju veľkosť a plne sa prejavovať. Nikde inde nestretnete tu najsilnejšie a najslabšie stránku seba samej. Nikde inde nebudete stáť tvárou v tvár svojim vlastným hraniciam dôvernosti. Nikde inde nemôžete tak vnútorne odpúšťať, ani tak rýdzo milovať.

A to je skutočný zmysel vzťahov. Slúži vzájomnému rastu a oduševnělému prejavu každého jednotlivca

Poskytujú nám príležitosť zdieľať nadšenie zo života a dávať kúsok seba druhým. Vzťahy vám umožňujú ujasniť si akúkoľvek súčasť sama seba, ktorá sa halí do strachu a neistoty. Vo vzťahu sa odráža obraz veľkosti druhého človeka v celej svojej veľkoleposti, ktorú jeho duša túži vyjadriť. Vzťah sa tak stáva najzákladnejším nástrojom sebaobjavovania a duchovného rastu.

Ak začneme nadväzovať vzťahy tak, že sa spýtame, čo by sme do nich mohli vložiť, miesto aby sme pátrali, čo z nich môžeme vyťažiť, zmení to celý náš život. Už sa nebudeme na svojich partnerov pozerať ako na protivníkov. Uvidíme v nich učiteľa a spojencov, ktorí nám môžu pomôcť objaviť a prežiť našu majestátnosť.

Znamená to snáď, že by ste mali zostávať v urážlivom, nezdravom alebo inak nepriechodný vzťahu, pretože ste práve prišla na to, že vzťahy predstavujú duchovné príležitosť povzniesť sa nad všetko okolo a nájsť nejaký vyšší zmysel? Tak to rozhodne nie. Nezabúdajte, že ide o vzájomný rast a duševný rozvoj.

Vzťahy predstavujú duševné príležitosť, nie priestor pre smenu potrieb


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky