Zotrvanie v nefungujúcim vzťahu

Máloktorému partnerskému vzťahu sa podarí nájsť takú spoločnú nôtu spolužitie, ktorá ich povedie ich ďalším životom. Aj keď je štatistika rozvodovosti vo svojich číslach neúprosná, sú tu aj páry, ktoré aj napriek nefungujúci vzťah spolu stále zotrvávajú.


Hovoríte si, čo ich k tomu vedie?

Prečo, keď spolu takmer nehovorí, len vedľa seba žijú, okolo seba plavia, či sa naopak neustále hašteria a hádajú? Alebo sa aj Vy radíte k týmto párom? Potom zrejme máte svoje dôvody, nech sa týkajú stránky finančnej, výchovné, etické a pod Poďme sa bližšie pozrieť na problematiku partnerského zväzku, kedy rodina spolu je, aj napriek nezhody a problémy, ktoré u nej panujú.

Prečo v nefungujúcim vzťahu zotrvávame

Aké dôvody vedú jednotlivca v páre, alebo aj celý pár k tomu, aby sa preniesol cez partnerské, manželské problémy? Je to v prvom rade, už spomínaná, istota, presvedčenie, ale aj emočné závislosti. Nikto samozrejme nevie, čo mu prinesie zajtrajšok, tj istotu nemáme v nikom, v ničom, ale je tu "nejaká", s ktorou môžeme do určitej miery počítať, a neocitnout sa zrazu nevedno kde, nevedno, ako bude. A to platí aj u ďalších dvoch dôvodov.

Istota - nielen finančné

Ak sa povie istota, potom si mnohí predstavia istoty finančné. Samozrejme, to býva jeden z najčastejších dôvodov, strán istôt, zvlášť, ak je medzi partnermi značný rozdiel v príjmoch, či si spoločne vybudovali zázemie, a nemajú zrovna "záujem", ho nejako deliť, poliť apod Aj v súčasnosti nie je výnimočné sa stretnúť s rodinou, keď jeden z partnerov, poväčšinou potom muž, sa stará o finančné prísun do rodinného rozpočtu, a druhý má na starosti fungovanie domácnosti, výchovu rodiny ai Potom môže byť pre tohto druhého z partnerov veľmi ťažké, ak dôjde k rozchodu, sa začleniť do spoločnosti, vôbec si nájsť prácu, pretože chýba kvalifikácia, prax ai Vedľa istoty finančnej, je tu potom istota spoločenskej prestíže, existujúcich kontaktov, priateľov a ďalšie.

Istota - spoločenská prestíž

Každý z nás má menšie, či väčšie okruh kamarátov, priateľov. Je logické, že sa potom priatelia nášho náprotivku, svojím spôsobom, stanú aj našimi priateľmi, a navyše môžeme stretnúť aj ďalšie jedinca. Po skončení vzájomného vzťahu, sa však nerozlúčite len so svojím náprotivkom, ale mnohokrát aj s danými priateľmi, ktoré sme partnerstvom, manželstvom, "získali". Len málokedy sa kamaráti, priatelia ďalej schádzajú s oboma partnermi, skôr sa pridajú k tomu, kto im je srdcom bližšie, s kým viac sympatizujú. A tak, sa tiež ten, kto zo vzťahu odchádza, môže takpovediac ocitnúť, ako na ulici, bez strechy, tak úplne sám. Na druhú stranu, skutoční kamaráti, pri nás stojí za každej situácie. Môže sa jednať o jedného, ​​dvoch, ktorí sú naši oporou. Pravidlom to však nie je.

Istota - znemožnenie výkonu práce

Spolu s istotou finančnej a spoločenským postavením úzko súvisí aj istota, že budeme môcť robiť to, čo sme doteraz robili. Máloktorý pár, ktorý sa rozchádza, sa rozlúči s úsmevom, podaním ruky, apod Naopak hádže jedna, alebo druhá strana, alebo si hádžeme navzájom "polená pod nohy". A ak sme zamestnaní napríklad v rodinnom podniku nášho partnera, potom je potrebné počítať s tým, že jedného dňa prídeme do práce, a namiesto mať už nebudeme, nehľadiac na to, akú vysokú funkciu sme zastávali. Pomaly sa tak dostávame k problematike naschválov. Partneri môžu mať vplyvné kontakty, ktoré pri "zatahání za nitky", môžu tomu druhému partnerovi značne znepríjemniť život. A to, že sa protiklady priťahujú, a do partnerského, manželského zväzku idú jedinci, ktorí sú rozdielni, ani nie tak v názoroch, ako skôr v možnostiach, môže byť pri rozchode, ale aj pri následkoch rozchodu, značne nepríjemné. To je teda ďalší dôvod, a nie malicherný, ale ani nie sebecký, najmä ak sú v rodine deti, o ktoré sa treba postarať, prečo sa zotrváva aj napriek nefungujúcej vzťah.

Emočné závislosti

Aj krátkodobý vzťah s nami dokáže pekne zamávať. Veľakrát aj viac, než vzťah dlhodobý, ktorý predsa len neprináša toľko prekvapení, dobrodružstva a vzácnych momentov, ako vzťah, ktorý trvá treba rok, dva. Je celkom pochopiteľné, a bolo aj divné, keby to bolo inak, že si na osobách, s ktorými žijeme, "vypestujeme" emočná závislosť.

Prázdnota, ticho, absencia dotykov

Tým, ako plynú dni, týždne, mesiace, roky, síce už toľko nepociťujeme túžbu, vzrušenie, ale napriek tomu je tu určitý druh lásky, súznenie. Len si sami teraz premietnete, keby ste zrazu mali byť sami, bez Vášho náprotivku. Ak ste na tzv vojnové stezce, tak si možno teraz zajasajú, že by ste sa mali prima. Lenže onen jasot dlho nevydrží, a dostaví sa pomaly prázdnota, samota, smútok. Zrazu budete v celom byte, dome sami.

A to, čo spočiatku pripomínalo študentské roky plná voľnosti, sa razom premení na prázdnu celu, bez hlasov, dotykov, vône toho druhého. Ani si to možno neuvedomíte, ale budú Vám chýbať rituály, pozdravy, letmé dotyky, všetko, čo ste predtým už buď nevnímali, alebo brali ako samozrejmosť. A práve tí, ktorí v partnerskom zväzku zotrvávajú, aj keď im zrovna neklape, či už z akéhokoľvek dôvodu, si tento fakt uvedomujú, a preto dávajú vzťahu ešte šancu na prežitie.

Emočné závislosti - deti

Vyššie sme sa dotkli aj detí. Vždy je ľahšie rozchod a jeho riešenie, keď v rodine nie sú ešte deti. Akonáhle však nie sú len dva, tj muž a žena, ale aj potomkovia, treba na ne brať ohľad. Páry, ktoré sa stretávajú s nefungujúcim vzťahom, tak spolu často žijú z dôvodu, aby bolo deťom poskytlo zázemie, minimálne do doby, než dospejú, osamostatní sa. Otázkou samozrejme zostáva, ako to v takej rodine funguje a aký to má na deti vplyv. Deti, a to dokonca aj tie veľmi malé, sú totiž vnímavé. Veľmi ľahko rozpoznajú, vycíti panujúcej situácii. A svojím správaním, sa k nej potom postaví. Ak sa teda páru nepodarí "hrať predstavenie" dostatočne vierohodne, moc deťom nepomôžu, skôr je v ich trápení podporí.

Nefungujúci vzťah - kedy je vhodné odísť

Niekedy však uvedené dôvody nie sú natoľko dostatočné a silné, aby vzťah naďalej "žil". A slovo žitia sme uviedli schválne. Ak sa jedná iba o hádky, ktoré síce nie sú nijako príjemné, ale ublíži slovne, nie fyzicky, môže vzťah do určitej miery fungovať. Ak sa však okrem hádok pridá aj fyzické napadnutie, alebo sa jedná o čisto domáce násilie, potom je určite na mieste zapojiť všetky vnútorné sily, zobrať odvahu, a zo zväzku odísť. Čo však vyzerá tak jednoducho, môže byť v reáli často inak. Partner, ktorý má "prevahu", totiž môže druhému vyhrážať, či už existenčnými istotami, alebo deťmi. Moc a strach majú potom značnú silu a vplyv.

A možno si hovoríte, prečo vôbec daný jedinec, ktorému je teraz ubližované, do takého vzťahu vôbec išiel. To by sme sa v podstate dostali k ďalším dôvodom, ktoré mnohokrát súvisí aj s tými, ktoré sme už uviedli. Jedno je však potrebné povedať. Sme úplnými originály, kedy sa odlišujeme správaním, temperamentom, postojmi. To, že sa určitým spôsobom správame na začiatku vzťahu, ešte však nie je istotou, že tomu tak bude aj v jeho priebehu.

Zotrvanie v nefungujúcim vzťahu


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky